Roverská wiki

Vítejte na Roverské wiki

Roverská wiki si klade za cíl shromáždit a rozšiřovat metodiku a know-how roverské výchovné kategorie. K rozšíření můžeš přispět i ty.

VELKÉ A CELOSTÁTNÍ PROJEKTY

www.skaut.cz/roverskaporada
Roverská porada je jednodenní akce určená pro rovery a rangers se zájmem o rovering, vůdce kmenů, roverských skupin a roverské zpravodaje.

www.roars.skauting.cz
Setkání [RO] Roverského odboru a [RS] Roverských zpravodajů tedy [ROARS] v překladu z Aj. ŘEVY. Tato setkání se konají vždy v meziročí, kdy se nekoná Roverská porada a zároveň se koná roverská celostání akce Obrok.

Strategie Junáka 2022 - Podporora roverské výchovné kategorie
je prioritním tématem Strategie Junáka do roku 2022, jehož realizace vychází z dlohoudobého plánu realizace Strategie Junáka. V rámci tohoto tématu bude vznika mnoho užitečného pro Rovery a Rangers v ČR - sleduj aktuální stav a zapoj se!

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.rovernet.cz
Stánky RoverNetu jsou celostátním, oficiálním, elektronickým kanálem pro rovery a rangers.

FB stránka Rovernet.cz
Je oficiálním facebookovým kanálem stránky www.rovernet.cz, který spravuje Roverský odbor Junáka.

FB skupina Roveři&Rangers CZ
Je neoficiální, spontální skupina čitající několik tisíc členů pro sdílení nejrůznějšího obsahu, pozvánek a informací.

Kalendář akcí
Kalendář roverských akcí je google tabulka, kterou částečně pomáhá zpravovat Roverský odbor, ale její vznik je z hnutí. Z obsahu vychází každoročně tištění Roverský diář.

FB skupina Společenstvo Roverských Akciček
Je dalším spontálním informačním kanálem vzniklím z hnutí. Má slušný počet členů a slouží především pro sdílení pozvánek na akce.

www.skaut.cz/ro - stránka Roverského odboru Junáka
Zde můžeš najít informace o Roverském odboru např. členové, činnost, nabídka od RO pro vás. Odbor je tu od toho aby pomáhal roverům a rangers. Neváhejte se na nás obracet. #RO