Roverská wiki

ROVERŠTÍ ZPRAVODAJOVÉ

Pro podporu roverské činnosti většinou bývají v každém kraji, okrese či větším středisku roverští zpravodajové, kteří mají přehled o tom, kde působí jaké kmeny, na jaké roverské akce se roveři mohou vydat, kde je roverstva zapotřebí. Tito kzpravodajové se snaží podporovat roverské dění v regionu. Jsou napojeni na Roverský odbor a zajišťují tok informací od ústředí dolů a od členů nahoru. Roverský zpravodaj má přehled o Roverských průvodcích ve svém regionu a může na ně obracet s radou či podporou.

pozn. Roverský zpravodaj je definovaná pozice v příloze organizačního řádu Junáka. V některých případech je roverský zpravodaj v podstatě rádce roverské družiny, respektive vůdce neexistujícího kmene, více v Průvodci Roverského zpravodaje.

PRŮVODCE ROVERSKÉHO ZPRAVODAJE

Pro podporu roverských zpravodajů byla vytvořena příručka „PRŮVODCE ROVERSKÉHO ZPRAVODAJE„, která se snaží postihnout formou inspirace činnost roverských zpravodajů na úrovni organizačních jednotek (středisek, okresů, krajů). Tento dokument byl vytvořen ve spolupráci se současnými i minulými zpravodaji či průvodci. Příručku si můžete stáhnout v první verzi na ROVERNETU.

BALÍČEK PRO ROVERSKÉ ZPRAVODAJE

Fukce roverského zpravodaje existuje i ve SkautIs systému. Je založena pro všechny organizační jednotky. Pokud bude někomu tato funkce přiřazena, přijde mu automaticky uvítací email s „balíčkem“. Tento obsahuje základní odkazy a data, která se zpravodaji mohou hodit při vykonávání jeho funkce. návrh sestavení balíčku zde: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/uvitaci-balicky/3082-uvitaci-balicek-pro-roverske-zpravodaje

Síť roverských zpravodajů

Součástí balíčku pro zpravodaje je také odkaz na Síť roverských zpravodajů. Jedná se o tabulku kontaktů a přehledu Všech roverských zpravodajů v ČR - tuto zpravuje Roverský odbor Junáka. Výhledem je, že se převede na interaktivní mapu, která bude obsahovat i roverské kmeny v ČR.

OZNAČENÍ VAZBY NA ORGANIZAČNÍ JEDNOTKU

Existují ve vazbě na organizační jednotky Junáka a jsou do své funkce jmenováni vůdcem jednotky. Zpravodaj může být současně voleným členem do rady, a to za jinou volenou funkci, nebo právě proto aby měl hlasovací právo, jako zpravodaj.

  • KRJ – krajský roverský zpravodaj
  • ORJ – okresní roverský zpravodaj
  • SRJ – střediskový roverský zpravodaj

Stupně hodnosti „VÉČKA“

Představují pozici zpravodaje v radě jednotky. Jedno „V“ pokud je pouze jmenovaný člen a dvě „VV“ pokud je současně volený. Stříbrná nebo bílá barva symbolizuje čistotu, čest, právo, spravedlnost, které jsou při práci s rovery v rukou zpravodaje a se kterými je zastupuje v radě jednotky.

Tři pera

Jsou symbolem znaku roverstva, tedy znakem prince z Wallesu. Představují také tři služby, které roverskou činnost provází. Více v ROVERSKÁ HERALDIKA.

Inspirace a metodika pro roverské zpravodaje

Jak být roverským zpravodajem

Ondřej Běnek - EntRoverská porada 2018Entova prezentace z videa v PDF