Roverská wiki

Jak na rovery!?

Tento text vznikl jako podpůrný materiál pro účastníky přednášky „Jak na rovery“ v rámci vzdělávací akce HelpDesk 2015. Autory jsou Libor Pospíšil a Pavel „Šmudla“ Martinek.

Libor Pospíšil (josef.simeon@gmail.com)

Ještě nedávno vůdce sedmdesátihlavého koedukovaného oddílu ve Velkém Týnci. Odchovanec Jesenické lesní školy. Dlouhodobý pracant na regionálním roveringu (RFOR Olomouc). Několik let šéf týmu roverského lesního kurzu Svatoplukovy pruty. Pracovně konzultant, etnograf a facilitátor. Introverní extrovert. Srdcem běžec, poutník a kecal.

Pavel „Šmudla“ Martinek (smudlars@skaut.cz)

Zpravodaj pro rovery v okrese Hodonín. 3 roky vedení roverského kmene. Člen Roverského odboru Junáka. Organizátor 2 ročníků roverských táborů Našrot (NAŠlapaný ROverský Tábor), organizátor nespočet víkendovek pro rovery, z nichž nejznámější jsou především RKLM. Kamarádský sportovec, který rád poradí a dodá kontakty na správné lidi (ať už je potřeba cokoliv).

Pokud byste měli pocit, že bychom Vám mohli, ať už jeden nebo druhý, s něčím pomoci (nebo být jinak prospěšní), neváhejte se na nás obracet.

Bez roverů se neobejdeme. Bez roverů se neobejdete. Kdo? Oddíly, střediska, skauting (a svět?). Tak nějak si to uvědomujeme všichni. Jak s nimi pracovat, abychom využili celého jejich potenciálu? Možná by ale bylo lepší se ptát - co dělat, abychom jim samotným pomohli k tomu, aby využili co nejvíce ze svého potenciálu. Pohledy dvou roverů - vůdců na komplikované téma “práce„ s rovery.

Poznejte vlastní rovery.

Ať už chceme „dělat“ program pro rovery, nebo program s rovery, nebo chceme, aby si roveři dělali program sami, stojí za to se v úvahách zastavit a položit si otázku: „Znám svoje rovery?“ Odpovídá podoba akcí opravdu tomu, jací jsou? Dosedají cíle akce na jejich potřeby, zájmy a vlastnosti?

Nakreslete si rovera.

Na velký papír si nakreslete typického rovera vašeho střediska. Tondu. Nebo Kačku. A každý k němu napište jednu vlastnost, kterou považujete za pozitivní. A jednu negativní. Pak dejte dohromady ty vlastnosti, které se opakují nebo mají stejný význam. Máte před sebou vašeho rovera. Co se vám tam opakuje? Jaký je? Teď si projděte akce, které pořádáte, nebo chystáte. Zaujmou takového rovera? Nebylo by lepší udělat jinou akci?

Typické bolesti.

Všichni chceme nějak pracovat s rovery. Co nás nejčastěji trápí? Je potřeba je udržet v oddíle. Máme jich hodně a nevíme, co s nimi. Máme jich hodně a měli by něco dělat. Potřebuju, aby vedli družiny a chci jim připravit program za odměnu. Chci, aby zažili to stejné jako já. Nechodí na akce. Nevím, jak je motivovat. Aha, a proč s nima vlastně chceme pracovat? Proč s nimi - vy osobně - chcete něco dělat? Ujasněte si to! Jak to máme my? My věříme, že roveři jsou budoucnost oddílu/střediska, a proto je potřeba jim věnovat pozornost.

Proč?

Často jsme tak zaměření na řešení problému nebo na dosahování cílů, že nejsme schopni se nad tím zamyslet trochu zeširoka. Co děláme s rovery? Program. Výzvy, expedice, akce, výpravy, projekty, bazény, kina, diskuze, schůzky, … Jak děláme program? Skautsky. Roversky. Podle nějakého skautského instinktu? Proč to děláme? Protože roveři jsou budoucnost. Budou to naši pokračovatelé. Nebudou-li roveři, nebudou pokračovatelé.

Je to důležitý!

Chceme je mít v oddíle. Potřebujeme je. Navzdory některým vlastnostem, které mají. Naše základní pravidlo by nemělo být: Využijme jejich potenciálu PRO NĚCO (oddíl, středisko, akci). Naše základní pravidlo by mělo být: Využijme jejich potenciál PRO NĚ SAMOTNÉ.

Tipy.

Ideální program. Nedokážeme dát. Máme pouze pár tipů.

„Nevím, jak motivovat rovery.“

Buď příkladem. Je to ta nejsložitější práce, ale nejúčinější. Chceš, aby měli tvoji roveři chuť se potkávat a společně realizovat nějaký program? Musí to vidět u tebe (nebo u někoho jiného). Že tobě to přináší radost. Že tebe to naplňuje.

Pomoz jim překonávat překážky. Poskytni jim tvoji síť. Zajímej se o to, co mají v plánu a dej jim k dispozici tvoje kontakty. Sežeň jim sněžnice. Spoj je se správcem hradu (kterého znáš přes tři lidi). Domluv jim schůzku se starostou. A já nevím co ještě.

Napoj je na ostatní rovery. Setkání s ostatními rovery a rangers motivuje. Inspiruje. Pokud to nedokážete sami zorganizovat, tlačte na okres, aby něco takového uspořádal.

„Nejezdí mi na akce, které dělám.“

„Jak je tam dostat, když už se s tím sakra chystám.“ Je to fakt pro ně? Zamysli se nad tím, jestli ten program dopadá na jejich potřeby. Opravdu děláš program, který by je zajímal? Který potřebují? Ptal se jich někdo? Polož si základní otázky: Není to náhodou akce, která bavila moji generaci a děláme ji ze zvyku? Není to náhodou akce, která baví zejména organizátory? Není to náhodou akce, jejíž cílem je především něco udělat/brigádničit? Není to náhodou akce, která příliš tlačí na to, aby byla smysluplná (pedagogicky, didakticky, roversky)?

„Jaký mám udělat program?“

Mimořádné činy a výkony. Velké, náročné, neobvyklé. Václav Břicháček napsal, že výrazným znakem roverského věku je touha po mimořádných výkonech a velkých činech. A že on se něják vyznal! Souhlasíme s ním. Podpoř je v nějakém zajímavém činu nebo výkonu. Radou, zkušenostmi.

A bacha! Nemusí vždy jít o zachraňování světa. Udělat něco mimořádného není tak těžké! Stačí s nima udělat něco neobvyklého. Nebo něco, co nikdy nedělali. Nebo něco, u čeho jde vidět okamžitý efekt (rozuměj pozitivní efekt).

Zprostředkovávej nové věci. Roveři se rádi rozvíjí a učí se novému. Využívejme externisty a odborníky. Ať už je téma jakékoliv. Ukáže se, že archeologie má s roveringem mnoho společného.

„Naši roveři jsou přetížení.“

Jak je mám ještě dostat na akci pro ně, když to pro ně znamená o další víkend míň? Naši nejaktivnější vedoucí jsou často i nejaktivnější roveři.

Musíš prioritizovat. Kdybychom chtěli být kacíři, tak řekneme - uber jednu oddílovou/střediskovou akci a nahraď ji akcí pro rovery. A my si to vlastně fakt myslíme. Vážně. Bez roverů nebude oddílů a středisek. To jsme si řekli výše. Pokud to je tvoje priorita a není na akci pro ně čas, tak tak jednu uber a zařaď roverskou.

Vyhraď prostor pro ně na jiné akci. Až pojedeš s celým oddílem nebo střediskem na akci, věnuj se tam roverům. Udělej to na téhle akci. Má to super výhodu. Bude jich tam nejvíc, protože stejně jsou všichni vytížení u družin/oddílů.

Zařiď to tak, že se ostatní vedoucí postarají o děti a roveři budou mít čas sami pro sebe. Nachystej jim ten program. Ať to nevyšumí do prázdna.

„Roveři odchází.“

No a co? To se prostě stává.

Nebuď náročnej. Nebuď smutnej z toho, že někdo se nezapojuje tak často (nebo tak moc), jak by sis představoval. Za tu dobu, co jsme vedli, jsme zažili plno lidí, kteří štvali nás nebo ostatní tím, že tomu nedávali tolik, kolik zbytek. No a co? Stejně je musíš stále zvát. Stejně si musíš vážit každýho novýho prvku v kmeni, nebo oddíle. I kdyby přišel na jedinou akci za rok. Někdy se ti to může hodit. Někdy to může přinést něco nenahraditelného.

Zkus nabízet i jiné pozice v oddíle. Když neodejde, tak může byt skvostný hospodář, správce materiálu, pracant, pořadatel plesu, kuchař na výpravě.

„Nemám člověka, který by se roverům věnoval.“

Oslov ostatní lidi. Zkusme oslovit lidi, kteří dříve působili ve středisku a dnes už nejsou aktivní. Často to jsou zkušení a nadšení lidi, kteří mají čas a chuť dělat něco skautského. Zkusme si sepsat lidi, kteří dříve chodili do skautu. Určitě xe najde někdo, kdo by teď mohl pomoct.

Využij roverského zpravodaje. Okresní zpravodaj nebo krajský zpravodaj můžou vaše rovery hodně motivovat a nebo jim pomoct. Často vědí o možnostech, které sahají daleko za hranice střediska.

Mrkněte do dalších středisek. Třeba tam mají taky roverský kmen. Pošlete tam rovery. Jejich vedoucí budou rádi za další kusy. Vám to ulehčí práci.

Podpoř je v cestě za hranice střediska. Nemusí to být přímo kurzy. Existuje spousta roverských víkendovek. I když kurzy jsou samozřejmě nejlepší ;-).

Nebuď vystrašenej. Nebojme se toho, že roveři začnou dělat rovering jinde a pak nám odejdou. Něco dostali, něco předají. Je vlastně jedno kde.

„O ničem nevím.“

FB skupiny Roveři&Rangers CZ Společenstvo Roverských Akciček V téhle tabulce najdeš akce pro rovery (http://bit.ly/1GOl1nj) Rovernet

Internetové stránky Roverské kurzy (roverskekurzy.cz) Rovernet Skautská křižovatka

Shrnutí na jednu stránku.

Proč pracujeme s rovery? Protože chceme pomoct roverům využít jejich potenciál. Bez roverů nebudou oddíly. Určuj priority s tímto vědomím. Ujasni si, jaký máš rovery. Cíle a podoba akcí by možná měla „odpovídat“ na jejich potřeby, zájmy a vlastnosti. To zní logicky, ne?

„Nevím, jak motivovat rovery.“ Buď příkladem. Pomoz jim překonávat překážky. Napoj je na ostatní rovery.

„Nejezdí mi na akce, které dělám.“ Je to fakt pro ně?

„Jaký mám udělat program?“ Mimořádné činy a výkony. Zprostředkovávej nové věci.

„Naši roveři jsou přetížení.“ Musíš prioritizovat. Vyhraď prostor pro ně na jiné akci.

„Roveři odchází.“ No a co? Nebuď náročnej. Zkus nabízet i jiné pozice v oddíle.

„Nemám člověka, který by se roverům věnoval.“ Oslov ostatní lidi. Využij roverského zpravodaje. Mrkněte do dalších středisek. Podpoř je v cestě za hranice střediska. Nebuď vystrašenej.

„O ničem nevím.“ FB skupiny. Internetové stránky.