Roverská wiki

Zvažování definice roverského průvodce

  • libovolného věku, člověk znalý myšlenek roveringu
  • nemá žádnou databázi (tu mají zpravodajové)
  • roverští zpravodajové mají přehled o průvodcích v regionu
  • průvodcem se rover může stát, když dovrší kategorie „zkušený rover“ a místní zpravodaj, nebo vůdce (kmene či VJ, OJ) ho takto označí
  • zvážit insignii pro průvodce (ne zpětně udílenou ale spíše do nového procesu)