Roverská wiki

Mapa prvků roveringu

Tato mapa (myšlenková mapa) vznikla jako součást strategického projektu Roverská literatura. Cílem bylo sesbírat všechny prvky, myšlenky a základy roveringu, popsat si je a případně přímo napojit na skautskou výchovnou metodu. Roverskou literaturu jako samostatný zdroj a výstup projektu naleznete zde. Jako vstupní inspirace byly použity materiály historické, současné, místní i zahraniční.

Propojení prvků na mapě odpovídá tvorbě mind mapy, tedy může být subjektivní. Mapa je stále v průběhu tvorby. Aktuální stav zaznamenán k 31. 05. 2019.

Dále vzniklo podobnou cestou jako „mapa“ toto schéma „Cesta rovera“, která se zabývá procesem/cestou běhěm stárnutí a růstu v roverském věku.

V souvislosti s Mapou roveringu či cestou, potřebou výkladu či doplnění, můžete kontaktovat — Miroslav Martinek 2019/06/01 14:35