Roverská wiki

Vysokoškolské roverské kmeny - "VŠRK"

Úvodem

Taky se vám to stalo? Dostudovali jste střední školu, co hůř, možná gympl. A co vám zbývalo než jít na vysokou?

Váš původní roverský kmen zůstal v Horní Dolní, takže jste tam z velkoměsta dojížděli nejdříve každý víkend a pak postupně řídčeji a řídčeji – samozřejmě kvůli studijním povinnostem a taky protože jste měli o víkendu sem tam rande s holkou/klukem z té Prahe kupříkladu. Někdo se snažil víc, školu zvládal tak, že měl víkendy volné, a mohl pařit se svým starým roverským kmenem. Ale v tom velký městě se cítil bez kamarádů roverů nesvůj a také hledal inspiraci, co by dovezl do domovského města. A někdo dokonce odešel do velkého města pracovat. A také se občas stalo, že se nějaký ten rover ve velkým městě už narodil a když dorostl vysoké, začal se poohlížet po novém programu a tak ho začali zajímat i roveři z malých měst. A někdy dokonce mladí obyvatelé města přišli do styku se skautskou myšlenkou, a tak se rozhodli poohlédnout po nějaké působišti.

Přihodilo se tedy, že se lidé s podobnými osudy začali spojovat ve vysokoškolské roverské kmeny. Našli tu stejně staré lidi podobného ražení, kteří poznávali to univerzitní město trochu svérázným způsobem. Pravidelně se scházeli na schůzkách a protože to bylo prima, scházeli se i mimo ně. A někdy z toho scházení vznikl nový roverský kmen (až výsledek doroste) . Vzniklo mnoho zajímavých projektů, členové vysokoškolských roverských kmenů infiltrovali přípravné týmy ObRoků a jiných velkých akcí, odbory a dokonce Náčelnictvo. A na své domovské oddíly samozřejmě nezapomněli! Mnozí se domů vracejí a přinášejí kontakty, pomocníky i programovou inspiraci, kterou ve VŠRK nasávají všemi póry.

Zní to jako pohádka? Vůbec ne. Staň se členem vysokoškolského roverského kmene i ty!

Vysokoškolské RS kmeny

Známé, existující i zaniklé.

Název VŠRK Město působení fungující/nefungující web
Skrypta Praha fungující https://www.dvojka.cz/skrypta/
Segment Brno fungující https://www.instagram.com/vsrk_segment/
Skřítek Zlín ? http://www.skritek.skauting.cz/
Kolonie Jeremenko Ostrava ? http://www.koloniejeremenko.wz.cz/index.htm
Dýchánek Brno ? http://www.dychanek.cz/
Nic moc Olomouc ? https://www.facebook.com/groups/144386045661877/
Roverská fakulta Plzeň nefunguje http://www.fakulta.skauting.cz/
? Pardubice ? ?

Co je vysokoškolský roverský kmen (VŠRK)

Po maturitě většina skautů odchází na vysoké školy, do velkých měst plných cizích lidí, daleko od jejich oddílů. Někteří si najdou oddíl ve městě školy, jiní se skautingem skončí, nebo se mu věnují velmi málo. Další z možností je zkusit VŠRK, které jsou ve větších městech. Roverovi poskytnou nejen nové přátelské vazby, ale i rady na začátku studií a spoustu zábavy.

Specifika

VŠRK jsou jiné, než ty „normální“, lidé se neznají od dětství.

Propojení VŠRK a střediska

VŠRK obvykle nemá tradiční zázemí ve středisku, ale i tak mu může pomoci s organizací větších akcí, nebo stejně tak může spolupracovat s okresem nebo krajem. Naopak vyšší organizační jednotka vám může nabídnout pomoc od zázemí klubovny až po dotace na výlety atp. Vše samozřejmě závisí na domluvě.

Chceš založit VŠRK?

Pokud zakládáte zcela nový kmen, je samozřejmě nejdůležitější nějak potenciální rovery dostat do klubovny na první schůzku. Jak na to a kolik času to zabere? Začít se musí překvapivě brzy,

Vše připravovat byste měli už někdy v březnu, abyste mohli rozdávat letáčky na přijímacích zkouškách, na dnech otevřených dveří atp. Letáčky je dobré podpořit webovými stránkami a nezapomeňte všude uvádět informace o prvním setkání. Co se webu týče, nezapomeňte, pro koho web děláte a k čemu má sloužit. Na toto téma vyšlo několik článků, například od Štaflíka. Vy sami byste měli mít naplánované schůzky alespoň na jeden měsíc. Dalším informačním kanálem, krom letáčků, jsou kurzy pro rovery, osobní známosti, rovernet, nebo třeba skautská křižovatka. V září je tu spousta prázdných nástěnek na vysokých školách, které vybízí k další letáčkové kampani. Při výrobě letáčků si rozmyslete, koho chcete zaujmout, nejednou se stalo, že na nábor zareagovali i studenti, kteří nebyli skauty a i svůj slib skládali až na vysoké škole – i na ně byste měli být připraveni. Nezapomeňte všude uvádět skautský logotyp a logo vašeho kmene, abyste zaujali kolemjdoucí skauty na první pohled.

Přehled:

LISTOPAD Zjištění dnů otevřených dveří na fakultách.
PROSINEC Příprava letáčků na dny otevřených dveří. Termín první schůzky. Tvorba webu.
LEDEN Návštěvy dnů otevřených dveří a rozdávání letáčků.
ÚNOR Návštěvy dnů otevřených dveří a rozdávání letáčků.
BŘEZEN Návštěvy dnů otevřených dveří a rozdávání letáčků.
DUBEN Návštěvy dnů otevřených dveří a rozdávání letáčků. Zjištění kontaktů na roverské kurzy a akce.
KVĚTEN Návštěvy dnů otevřených dveří a rozdávání letáčků.Domluva s kurzy a akcemi pro rovery o možnosti informovat účastníky o vznikajícím kmeni.
ČERVEN Šíření informací o kmeni, například banner na rovernetu, článek v kmeni, …
ČERVENEC Šíření informací o kmeni, například banner na rovernetu, článek v kmeni, …
SRPEN Šíření informací o kmeni, například banner na rovernetu, článek v kmeni, … Rozvržení programu na schůzky a první výlet – termíny.
ZÁŘÍ Šíření informací o kmeni, například banner na rovernetu, článek v kmeni, … Připravená první schůzka. Roznést letáčky na fakulty.
ŘÍJEN Na začátku semestru udělat první schůzku.
LISTOPAD První společná výprava. Pomalu přenášet odpovědnost a činnost na další členy. Časem vyhlídnout jedince, kteří budou dál tahouni kmene. První úvahy o dalším náboru.

Udržitelnost VŠRK

Aivův graf

Zvyky a rituály VŠRK

Každý kmen má své zvyky a rituály, výjimkami nejsou ani VŠRK. Je občas těžké začít něco nového, protože každý je zvyklý na to, jak se to dělá u nich. Například u typicky skautských věcí můžete narazit, například průběh slibu, nošení krojů atp. Každý zvyk i rituál někdo musel vymyslet, někdo musel být první. Tím Prvním jste nyní vy. Co se bude dělat ve vašem kmeni? Jak budou probíhat schůzky? Vše si dobře rozmyslete a třeba i s někým prodiskutujte, abyste pak před svým kmenem byli rozhodní a sebejistí. Stanovte pravidla, ale nechte kmen, aby se sám dotvářel. Co vše je potřeba vymyslet a rozhodnout: Jak často budou schůzky? Kdo bude schůzky připravovat? Jak často budou výlety? Jak budou probíhat? Kdy se budeme scházet? Jak vznikne název, logo..? Jistě vás napadají další věci, které teď bude na vás, nebo oddílové radě rozhodnout. Pokud byste chtěli inspiraci, můžete se inspirovat, jak to dělají jiní.

Další dokumenty a podklady

Název: Vysokoškolský roverský kmen DÝCHÁNEK Brno 1996-2016
Autor, vydavatelství, rok VŠRK Dýchánek Brno 1996-2016
Jazyk český
odkaz na knihu dychanek_1996-2016_ver_4.pdf
full text zatím není k dispozici
obálka