Roverská wiki

Roverský odbor

Co je Roverský odbor [RO]?

Je to skupina či parta lidí, která zastupuje rovery a pracuje pro rovery na celostátní úrovni. Je nás několik, každý se stará a pečuje o konkrétní oblast zájmu či téma v roveringu (více viz odstavec o oblastech), udržuje ho, rozvíjí, reviduje, komunikuje, doporučuje. V terminologii Roverského programu můžeme členy RO nazvat Průvodci, lidmi, kteří mají v oblasti roveringu maximum informací a je možné se u nich dovolat pomoci či podpory. Aktuální webová prezentace odboru je na www.skaut.cz/ro

Kam RO v Junáku patří?

Roverský odbor je poradním a v některých případech akčním orgánem programového zpravodaje Junáka, který má takto pod sebou i odbory další, například odbor vlčat a světlušek nebo skautský. Skrze programového zpravodaje má RO dosah do výkonné rády Junáka (VRJ) a naopak.

Co RO řeší, jaké jsou oblasti jeho zájmu a cíle?

RO se stará o to, aby na věkovou kategorii RS bylo myšleno při jednání především ústředních orgánů Junáka. Připomínkuje záležitosti, které se týkají RS a v těchto orgánech přijdou na přetřes. Obecné cíle Roverského odboru jsou:

  • podpora roverských kmenů, skupin, jednotlivců a hledání nových forem roveringu
  • hledání myšlenkového rámce roveringu a supervize tvorby, údržby a revize Roverského programu
  • zadávání, realizace a supervize celostátních roverských projektů
  • komunikace tématu roveringu v ústředních orgánech i dalších organizačních jednotkách Junáka

Dále pečujeme o jednotlivá, dílčí témata roveringu ať už vyžadují údržbu, revizi nebo propagaci. Většina témat vychází ze skupin Roverský program, Kurzy a Akce.

Šefové RO

Období Přezdívka Jméno Poznámka
2017 - doposud Šmudla Pavel Martinek
2013 - 2017 Sid Miroslav Martinek
2012 - 2013 Karamela Hana Bejčková
2011 - 2012 Tesák Jakub Tesař
XXXX - 2011 Šípek Miloš Říha
2007 - XXXX Pudil Vít Koutenský
2004 - 2007 Číča Marek Baláš v této době se odbor jmenoval OVRaR
2000 - 2004 Jose Josef Výprachtický