Roverská wiki

Roverský odbor

Co je Roverský odbor [RO]?

Jsme parta lidí, která se věnuje roveringu na celostátní úrovni. Pečujeme o roverský program a rozvíjíme jeho jednotlivé části. V neposlední řadě je komunikujeme dále do vašich domovských jednotek a kmenů. Členové odboru mají zkušenosti s vedením roverských kmenů nebo pořádáním roverských akcí jak lokálních, tak celostátních. Někteří mají také zkušenosti s pozicí roverského zpravodaje.

Kam RO v Junáku patří?

Roverský odbor je poradním a v některých případech akčním orgánem programového zpravodaje Junáka, který má takto pod sebou i odbory další, např. odbor vlčat a světlušek nebo skautský. Skrze programového zpravodaje má RO dosah do výkonné rady Junáka (VRJ) a naopak.

Obecné cíle Roverského odboru

  • podpora roverských kmenů, skupin, jednotlivců a hledání nových forem roveringu
  • hledání myšlenkového rámce roveringu a supervize tvorby, údržby a revize Roverského programu
  • zadávání, realizace a supervize celostátních roverských projektů
  • komunikace tématu roveringu v ústředních orgánech i dalších organizačních jednotkách Junáka
  • Snaha o šíření roverské metodiky do skautského vzdělávání.

S čím ti můžeme pomoci?

Rádi poradíme s dotazy týkajících se činnosti vašeho kmene či roverského společenství. Pomůžeme také s propagací vaší roverské akce. Nabízíme workshopy pro skupiny roverů i pro střediskovou radu, v rámci které vysvětlíme roverský program či nastíníme, jak by mohl fungovat roverský kmen právě u tebe na středisku. Poradíme jak mladým roverům, tak zkušeným vůdcům.

Rovering nás baví! Pokud si s čímkoliv ohledně roveringu nevíš rady nebo Tě jen něco zajímá, neváhej se na nás obrátit na RO@skaut.cz

Pokud by Tě zajímalo více o činnosti nebo složení Roverského odboru, najdeš nás na www.skaut.cz/RO.

Šefové RO

Období Přezdívka Jméno Poznámka
2022 - doposud Makča Jakub Zoblivý
2019 - 2022 Majkl Michal Holobrádek
2017 - 2019 Šmudla Pavel Martinek
2013 - 2017 Sid Miroslav Martinek
2012 - 2013 Karamela Hana Bejčková
2011 - 2012 Tesák Jakub Tesař
XXXX - 2011 Šípek Miloš Říha
2007 - XXXX Pudil Vít Koutenský
2004 - 2007 Číča Marek Baláš v této době se odbor jmenoval OVRaR
2000 - 2004 Jose Josef Výprachtický