Roverská wiki

Statistiky a anlýzy

Velký roverský průzkum

Analýza Sondy do skautské světa 2015

Jsou v datech ze sond do roveringu nějaké zajímavé vztahy mezi tím, jak kmen funguje a dalšími ukazateli a spokojeností roverů či aktivitou jejich kmene? Analýza Sondy do skautské světa 2015

Zde je zpracováno několik drobných věcí ze sond, trochu bez ladu a skladu, nejzajímavější je asi sumář ze zániků kmenů níže, ale velké závěry se z toho dělat nedají. Analýza Sondy do skautské světa 2015_2

Když se snažíme o roverech něco zjistit online výzkumem (jako byly sondy do skautského světa nebo průzkum od roverského kmene), může být výsledek nereprezentativní - například můžeme primárně zasahovat rovery z větších měst, které jsou blíž ústředním komunikačním kanálům. Chceme odhadnout, jak moc nereprezentativní takový průzkum je. Analýza Sondy do skautské světa 2015_3

Tým projektu Revize roverského programu, strategické téma Podpora roverské věkové kategorie RSST2022 2019/12/07 13:13

Analýza "BIGDATA" Junáka 2019

Ve skauting se často operuje s představou, že nízké množství roverů je dáno problematickým přechodem mezi skautskou a roverskou výchovnou kategorií. Dle mého soukromého názoru převládá představa, že kolem patnáctého roku věku, při přechodu do roverské kategorie, Junák ztrácí velké množství mladých lidí. Chci tedy zjistit do jaké míry je tato zvýšená míra odchodů viditelná v datech z registrace. Analýza BIGDATA Junáka 2019

Tým projektu Revize roverského programu, strategické téma Podpora roverské věkové kategorie RSST2022 2019/12/07 13:13

Analýza: Kdo jsou dnešní roveři

Kdo jsou dnešní roveři Robert Baden-Powell by měl radost. Když v roce 1918 skončila první světová válka, Evropa byla svědkem návratu mnoha mladých chlapců z fronty domů. Řada z nich ve válce dospěla dřív, než by chtěla, ztratila své přátele i rodinu a teď se vraceli. Východiskem toho, aby zvládli svůj život, se stala nově vzniklá skautská výchovná kategorie zvaná rovering. O sto let později se Evropa nachází v období míru a prosperity a rovering stále zůstává. Co je jeho smyslem nyní?

[KLÁRA PROCHÁZKOVÁ – RAJČE, VOJTĚCH KOUSAL – KOUSY, ZUZANA ORLOVÁ – ZUZKA]] časopis Kmen, únor 2018, ročník21, číslo 103

Z analýzy registrace Junáka r.2015