Roverská wiki

Regionální rovering

Myšlenka regionálního roveringu je o spolupráci respektive společné činnosti roverských kmenů či jiných roverských uskupení (i jednotlivců) a její místní podpoře.

Základem aktivní spolupráce a společné činnosti roverských uskupení (i jednotlivců) v nějakém konkrétním regionu je postaveno na vzájemných vztazích (pozitivních).

Pro podporu a rozvoj vzájemných vztahů mezi roverskými uskupeními (i jednotlivci) v rámci konkrétních regionů máme podpůrné nástroje ve formě roverských zpravodajů v místních jednotkách, průvodců, projektů a akcí.

Cílem Regionálního roveringu je: Budování vzájemných pozitivních a co nejtrvalejších vztahů mezi roverskými uskupeními (i jednotlivci) na úrovni konkrétních regionů.

Inspirace