Roverská wiki

ROVERSKÉ OCENĚNÍ

Roverské ocenění vzniklo jako jednoduchý nástroj, pomocí kterého může jakákoli jednotka (nebo i kurz) ocenit rovera/rangers a tím jeho přínos, aktivity, zápal, službu, pomoc a podobně, je to forma roverských vynamenání. Typicky dlouholeté zpravodaje, vedoucí nebo týmy různých důležitých akcí, vůdce či vedení roverských kmenů atd.

Ocenění neklade náročné požadavky pro udělení, má být nástrojem díků a vděčnosti - pokud je tato podmínka splněna a navržený je v roverském věku, budiž mu uděleno. Je možné udělit ocenění i za aktivity v době kdy byl navržený v roverském věku - tedy zpětně, nebo za služby roverstvu i těm, kteří jsou již starší. Roverské ocenění uděluje Roverský odbor. Návrh na udělení Roverského ocenění může podat kdokoli z hnutí. Roverské ocenění může na žádost (stačí emailem) zaslat Roverský odbor | RO@SKAUT.CZ .

Žádost by měla obsahovat:

  • jméno navrženého
  • jednotka, která bude udělovat
  • za co má být ocenění uděleno - zásluhy
  • stupeň navrženého ocenění

Doporučení k volbě stupně ocenění. Při volbě stupně ocenění berte na zřetel kategorii rovera / rangers tedy: začínající, putující a zkušený. Třetí stupeň ocenění by měl postihovat například práci pro roverstvo na celostátní úrovni, vedoucí odborů, vedoucí velkých akcí a projektů, nebo také instruktory roverských kurzů.

HERALDIKA OCENĚNÍ

ZNAK PRICE Z WALLESU Také znak roverstva, obsahuje stuhu s nápisem „ich dien“ v češtině „sloužím“. SLOUŽÍM je heslem roverstva a téma služby prochází celou jeho činností. Více na stránce „sloužím, ich dien a tři paví pera“.

NÁPIS RS RS je zkratkou „rover scout“ v češtině „rover skaut nebo hledající skaut“ respektive roveři a rangers, jak je ustálené označení v Junáku pro RS chlapce i dívky.

BARVA ČERVENÁ Je barva roverstva. Symbolizuje barvu krve, horlivosti, energie, ohně a odvahy toliko typické prvky mládí a dospívajících lidí. Červená je i šňůrka píšťalky na skautském kroji (Junák – český skaut), která má symbolizovat věkovou kategorii člena, rovera, a to 15 – 24 let.

STUPNĚ HODNOSTI „VÉČKA“ Symbolizují tři stupně ocenění dle úrovně zásluh.

  1. stupeň / (bez véček)
  2. stupeň > (jedno véčko)
  3. stupeň » (dvě véčka)

Více k roverské heraldice na vlastní stránce Roverská heraldika

UDĚLENÁ OCENĚNÍ

Roverské ocenění je možné udělit jen 5x za rok. Je tímto dáno, že bude udělelno, za skutečné zásluhy.

no. Přezdívka Jméno Příjmení datum stupeň ocenění zásluhy
1 Karamela Hana Bejčková 2013 » šéf RO, dlouholetý člen RO
2 Sirka Jiří Matoušek 2013 > dlouholetý člen RO
3 Suku Markéta Petrů 2014 > dlouholetý člen RO
4 Rak Petr Ráček 2015 > šéf RS akce MQ2014, člen RO
5 Šle Michaela Petříková 5.3.2016 » člen RO, připrava NRP, OB13 program, MQ
6 Sekáč Zbyněk Prokop 5.3.2016 > hospodář OB13, šéf týmu OB15
7 Kami Jana Karasová 9.1.2017 > šéfredaktorka časopisu Kmen
8 Sekáč Zbyněk Prokop 10.6.2017 » navýšení stupně, supervizor akce OB17
9 Sid Miroslav Martinek 10.6.2017 » hlavní koordinátor akce Společně proti leukémii (2012 - 2015), šéf Obroku 2011, člen RO od 2011, šéf RO 2013 - 2017
10 Žirafka Kamila Buráňová 10.6.2017 > šéfka akce Obrok 2017
11 Bill Jan Bláha 1.12.2017 » dlouholetý člen RO, realizace OB13, OB15, supervize OB17, Roverský zpravodaj
12 Ent Ondřej Beněk 16.2.2018 / Roverský zpravodaj ORJ, iniciátor regionálních aktivit
13 Sova Milan Lochovský 1.7.2018 > Roverský zpravodaj Libereckého kraje
14 Špáťa Jan Špatenka 25.5.2019 > Šéf akce OB19
15 Alex Jiří Dorazil 12.10.2019 » Dlouhodobá činnost pro rovery, dlouhodobé aktivní působení v RO, vedení strategického projektu Junáka s RS tématikou, …
16 Šmudla Pavel Martinek 17.11.2019 » Šéf RO 2017 - 2019, dlouhodobý člen RO od 2013, pořádání oblastních RS akcí, zakladatel RT Našrot
17 Libor Čermák 13.12.2019 > střediskový (2015-2019) a okresní (2016-současnost) roverský zpravodaj, regionální akce pro RS, týmy celostátních RS projektů např. Obrok
18 Jiřík Jiří Horníček 8.2.2020 > KRZ, rozvoj roveringu na Ostravsku
19 Tesák Jakub Tesař 2020 » autor Roverské metodiky, instruktor roverských kurzů
20 Vlče Tomáš Opravil 2020 > dlouholetý krajský RS zpravodaj zlínského kraje
21 Véňa Vendula Bušková 2020 > vedení celostátní akce Miquik, podpora roveringu na ústřední úrovni
22 Rajče Klára Procházková 2020 > šéfredaktorka časopisu Roverský Kmen

Michal Holobrádek 2019/11/17 14:30