Roverská wiki

Sesbírané metodické materiály pro rovery a rovering

Název: Doporučený přístup vůdcovských kurzů k přípravě vůdců k práci s roverskou výchovnou kategorií
Autor Jan Přibyl Junior a Roverský odbor, startegické téma Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Roverské vůdcovské kompetence, 12/2019
Popis Vůdcovské kurzy jsou jedním z klíčových prvků skautského vzdělávání, ale také směřování výchovy v Junáku - českém skautu, neboť ovlivňují a nasměrovávají budoucí vedoucí oddílů. Ukazují a určují vhodné cesty a přístupy, jak vést oddíl. Vzdělávají nejen v oblasti práva, komunikace, hospodaření, ale také (a to především) ve stránce osobnostní, výchovné a metodické. Předávají budoucím vedoucím, jak pracovat s dětmi a mládeží a současně svým apelem zdůrazňují některé oblasti, jež jsou pro vedoucí dle daného kurzu více či méně důležité.
Název: PRVNÍ (K)ROKY ROVERSKÉHO KMENE
Autor Kolektiv autorů a Roverský odbor, startegické téma Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Podpora vzniku roverských kmenů, 12/2019
Popis Cílem této příručky je podat pomocnou ruku při zakládání roverských kmenů. Chceme pomoct lidem, kteří by rádi kmen rozjeli, ale nejsou si jistí, kde začít a na co si dát pozor. Své si v ní taky najdou roveři a rangers, kteří už svůj fungující kmen mají, protože příručka obsahuje mnoho nápadů a inspirace do roverské činnosti. Věříme, že bude přínosem i pro vedoucí středisek, výchovné a roverské zpravodaje. Pro ty je určena především poslední kapitola. Pokud nechceš zakládat roverský kmen, ale jen něco dozvědět o roveringu, pak mnoho užitečných odkazů najdeš v závěru příručky.
Název: CO PRO ROVERY, RANGERS A RÁDCE VE STŘEDISKU
Autor Sid - Miroslav Martinek, skupina VÝVAR, středisko Světla Blansko
Popis je rozpracováno, úvahy, návody a poznámky pro vedoucí oddílů a středisek
Název: Splétání Roverské sítě
Autor Vlče, Roverská porada 2016
Popis
Název: Jak na rovery
Autor Pavel Martinek - Šmudla a Libor Pospíšil, HELPDESK 2015
Popis
Název: Víte, kde byl rovering před deseti lety?
Autor Šle - Michaela Petříková 2015
Popis
Název: Manifest českého roveringu
Autor KIF - kruh instruktorů FONS, 2015
Popis
Název: Kdo je to rover / rangers
Autor základ z Roverské porady 2010
Popis
Název: Úmluva o českém roveringu
Autor účastníci, Roverská porada 2009
Popis