Roverská wiki

Roverské výchovné kompetence

Nadpis 2. úrovně

K čemu vychováváme: Kompetence skautské výchovy

Kompetence je souhrnné označení pro znalost, dovednost nebo postoj, kterého chceme ve výchově svěřených holek a kluků dosáhnout. Jinými slovy, zde slovo kompetence znamená výchovný cíl. Slovo „kompetence“ používáme, abychom uchopitelněji pojmenovali, čeho chceme dosáhnout při výchově v oddílech.

Článek na Křižovatce k výchovným kompetencím Výchovné kompetence pro mladší RS věk