Roverská wiki

Roverské sliby

Příklady slibů

Středisko Světla Blansko

Slib a další metodické podklady jsou k dispozici zde: CO PRO ROVERY, RANGERS A RÁDCE VE STŘEDISKU úvahy, návody a poznámky pro vedoucí oddílů a středisek, výchovné a roverské zpravodaje.

Roverský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, že se vynasnažím pochopit a v sobě najít skautské principy.

A že tak budu činit skrze roverskou

službu sobě, budu dbát na vlastní rozvoj i vnitřní harmonii ve všech směrech života

službu druhým, budu připraven/a nezištně pomoci neznaje lhostejnost k osudu druhých i celku

službu nejvyšší pravdě a lásce, budu je hledat v sobě i druhých a budu jim věrný/á v každé době.

(K tomu mi dopomáhej Bůh.)