Roverská wiki

Sesbírané metodické materiály pro rovery a rovering

Název: Jak na rovery
Autor Pavel Martinek - Šmudla a Libor Pospíšil, HELPDESK 2015
Popis
Název: Splétání Roverské sítě
Autor Vlče, Roverská porada 2016
Popis
Název: Manifest českého roveringu
Autor KIF - kruh instruktorů FONS, 2015
Popis
Název: Kdo je to rover / rangers
Autor základ z Roverské porady 2010
Popis
Název: Úmluva o českém roveringu
Autor účastníci, Roverská porada 2009
Popis
Název: Víte, kde byl rovering před deseti lety?
Autor Šle - Michaela Petříková 2015
Popis
Název: CO PRO ROVERY, RANGERS A RÁDCE VE STŘEDISKU
Autor Sid - Miroslav Martinek, skupina VÝVAR, středisko Světla Blansko
Popis je rozpracováno, úvahy, návody a poznámky pro vedoucí oddílů a středisek