Roverská wiki

Inspirace z Roverských kmenů - RK Rozbřesk

Po rozhovoru s Ifankou (členkou Roverského odboru) jsme dospěli k názoru, že je potřeba, aby Roverské kmeny více mezi sebou sdílely své Know – How. Existuje totiž hodně kvalitně fungujících Kmenů, ale např. pokud chce někdo založit kmen nový, tak pomocné materiály jsou k dostání strašně špatně. Rozhodli jsme se tak, že napíšeme článek o našem břeclavském roverském kmeni Rozbřesk. Tento článek by měl sloužit jako možná inspirace pro všechny fungující, nefungující nebo ještě neexistující Roverské kmeny. Zároveň je to šance pro vás, jak můžete ukázat něco z činnosti vašeho kmene a inspirovat tak i ostatní.

Krátce k historii kmene

S roveringem to v břeclavském středisku Svatopluk bylo jako na houpačce, nárazově vznikal a zanikal. Je to však již pěkná řádka let a nikdo ze současné generace roverský program nezažil. Před pěti lety bylo jasné, že nám dorůstá početná skupina skautů a skautek do roverského věku a tak jsme cítili potřebu vytvořit pro ně místo seberealizace a taky jim dát prostor, aby mohli pokračovat se skautingem. Důležitým mezníkem byl Obrok13, kam jsme se poprvé vydali v počtu 5 R&R. Z debaty o názvu naší obrokové skupiny vznikl nápad na Rozbřesk (roverská skupina břeclavských skautů), který se později stal i názvem kmene. Od této doby máme i kmenovou vlajku. Obrok13 jako takový měl zásadní význam pro kmenovou sounáležitost i pro roverskou aktivitu jednotlivých členů.

Něco o Kmeni + symbolika

Roverský kmen břeclavských skautů (Rozbřesk) byl oficiálně založen 5. října 2013, kdy do něj vstoupilo 6 členů z dívčího oddílu V Trávě a chlapeckého oddílu Plamen střediska Svatopluk Břeclav. Naše středisko má pouze 2 dětské oddíly, a tak většina členů kmene je aktivně zapojena ve vedení těchto oddílů. V současnosti (od října 2015) již má náš kmen 14 členů.

Střípky ze současného fungování kmene

 • Příjímání členů - pořádáme každoročně na začátku října. Noví členové musí podstoupit vstupní zkoušku, jejíž obsah je předem tajný. U slavnostního ohně pak mohou složit roverský slib a jako symbol nosit na kroji červenou šňůrku.
 • KRAL - neboli kmenová rada aktivních lidí byla založena na podzim 2015 po dvou letech fungování kmene za účelem zjednodušení a zrychlení rozhodování a komunikace v rámci kmene. Momentálně ji tvoří 4 lidé, kteří se podílejí na vedení kmene.
 • Družina mladších roverů - byla založena v rámci kmene ve stejnou dobu, také po 2 letech fungování kmene. Reagujeme tak na rostoucí věkové rozdíly v rámci kmene. Program pro mladší rovery by měl být koncipován jinak než pro dospělé vysokoškoláky. Zároveň tato družina připravuje lidi na hranici roverského věku (14-15 let) na vstup do kmene a do roveringu celkově, aby věděli, jaký typ programu můžou v roverském kmeni očekávat. Vedou ji společně 2 mladší členové kmene, kteří tak zároveň nacházejí místo pro seberealizaci.
 • Akce - Většina členů našeho kmene se aktivně podílí na vedení oddílů, a tak prostoru pro kmenové akce je zpravidla málo. I přesto se snažíme alespoň jednou měsíčně nějakou akci uspořádat. Některé z akcí se staly natolik oblíbenými, že se z nich již stala každoroční tradice.

Tradiční akce
 • Klíčovou akcí roku je Příjmání nových členů do Kmene, které probíhá každoročně v říjnu. Pro přijetí je nutno podstoupit tajnou zkoušku a rituál, který znají pouze ti, co jej zažili.
 • Další tradiční akcí je Sázení stromu na den sv. Jiří na veřejném místě. Tato akce se koná za spolupráce s městem Břeclav.
 • Každý květen pořádáme Roverský oběd. Během dopoledne uklízíme a děláme drobné opravy na hájence nedaleko za městem. Odpracujeme si tak, že na ní na podzim po domluvě s lesníky můžeme bezplatně spát. (tam pořádáme příjímání nových členů do Kmene.) Po práci si uvaříme oběd a u oběda pod širým nebem diskutujeme o dalších plánech.
 • Tradiční akcí se už stala roverská výzva z naší dílny „Okolo Břeclavi.“ úkolem téhle výzvy je obeplout Břeclav na všemožných vodních, podvodních či jiných dopravních prostředcích po vodě. Zn. Jde to! J

Ostatní akce
 • Náš kmen pořádá taky střediskovou akci Memoriál pana Wonga. Jde o kuchařskou soutěž pro členy střediska, která má pouze jednu podmínku. Touto podmínkou je, že základ každého jídla musí tvořit čínská nudlová polévka. Ostatní suroviny jsou na jednotivých kuchařích. Mohli jsme tak vidět wonga na sladko, řízky obalené v nudlové polévce či různé omáčky obsahující čínské nudle.
 • O prázdninách jsme s členy kmene vyjeli na Slovensko na Sjíždění Hronu. Trávili jsme tak spolu 4 dny na této slovenské divoké řece a dodnes na některé momenty vzpomínáme.
 • Podstatnou část minulého roku jsme strávili natáčením dokumentárního snímku o Františku Kňourkovi, což je jeden ze zakladatelů skautingu na Břeclavsku, který dlouhou dobu bohužel nebyl moc v podvědomí ani místních skautů. Tento rok také budeme nacvičovat divadelní hru z pera Františka Kňourka, kterou předvedeme na podzim 2016 k 80. Výročí smrti tohoto skauta.
 • Vyrazili jsme taky na víkendovou výpravu na Orlovskou myslivnu, která je nazývána kolébkou českého skautingu. Program byl motivován právě do dob kolem roku 1912 a zažili jsme třeba ranní vstávání před 6 hodinou nebo ranní cvičení ze Základů junáctví trvající 45 minut.
 • Náš kmen se také účastní celostátních akcí jako Obrok nebo Celostátní dobrý skutek, část kmene se také pravidelně účastní Mikulášského víkendu (MiQuiK).
 • Část z nás se v posledním roce účastnila různých roverských a skautských soutěží (Zlaté šlapátko, Prahou přes tři jezy, Křížem krážem nebo Závod tří vrchů(Z3V)).
 • Občas zajdeme však jen třeba do čajovny, nebo na přechod nějakých hor (právě nedávno to byly Jeseníky:)

Programová část fungování našeho kmene, tedy námi vytvořená Roverská „stezka.“

Paprsky Slunce

Na podzim roku 2014, tedy po roce fungování našeho kmene, jsme spustili systém tzv. paprsků Slunce. Jedná se o motivační rámec, určité desatero aktivního rovera, které je vztaženo ke kmenové symbolice (Rozbřesk). Jsme přesvědčeni, že roverský kmen funguje právě tehdy, je-li tvořen aktivními rovery. Naše paprsky jsou tak určitým návodem, co má každý jednotlivec dělat, jak má být aktivní, aby kmen jako celek dobře fungoval.

Paprsky se skládají ze 4 stupňů podle barvy v pořadí: čevené, žluté, oranžové a zlaté a postupně po směru hodinových ručiček tvoří celé slunce - znak našeho kmene. Původní (a dosud neprovedený) plán je vyrobit nášivky ze 4 dílů, které budou roveři postupně získávat za splněné stupně a nosit na kroji. Splněné paprsky jsou udělovány každoročně při slavnostní příležitosti přijímání nových členů kmene.

Jednotlivé paprsky symbolizují stupeň našich roverských cest. Každá barva sestává ze 3 rozbíhavých paprsků, které symbolizují 3 základní principy skatingu a jejich rozbíhavost symbolizuje rozšiřování obzorů a otevřenou mysl rovera. Sousední barvy na sebe navazují a okrajové paprsky jsou vždy dvoubarevné, což vyjadřuje návaznost a postupné dozrávání člověka - rovera.

Symbolika slunečních paprsků

 • První stupeň paprsků jsou Červené paprsky, které symbolizují začátek dne, ranní červánky, kdy slunce vychází.
 • Druhé v pořadí jsou Žluté paprsky, které symbolizují jasný žlutý sluneční svit, den je již v plném proudu. Tyto paprsky přichází po svítání, a tak i u nás symbolizují 2. Stupeň naší cesty.
 • Třetí stupeň jsou paprsky Oranžové. Mají stejnou barvu, jako má slunce při západu, kdy den již dozrál a celá obloha zbarví do oranžové.
 • Čtvrté a poslední paprsky jsou Zlaté, které završují celý cyklus a symbolizují světlo hvězd, když den přechází v noc.

Paprsky slunce aneb náš seberozvojový systém Obtížnost a zejména obsah jednotlivých barev jsou odstupňovány podle věku roverů. Každý stupeň má rovery rozvíjet po jiných stránkách, podle toho, kde se nacházejí na své roverské cestě.

Červené paprsky symbolizují začátek roverské cesty. V počátku jde především o překonávání vlastních hranic (drsné akce, výzvy, to vše na společných akcích s partou dobrých kamarádů), dále rozkoukání ve světě roveringu (účast na velkých/celostátních akcích), dlouhodobější motivace pro rovering - velký důraz na plnění výzev…, menší na autorství vlastních programů pro ostatní. Je kladen největší důraz na osobnostní rozvoj rovera.

Pro splnění 1. stupně Paprsků slunce je potřeba:

Aktivita v kmeni

 • Z vlastní iniciativy udělat něco pro kmen (i drobnost se počítá)
 • Vypracovat alespoň jeden zápis z akce na web
 • Vypracovat alespoň jeden zápis z akce do papírové kroniky

Vedení programu kmene (alespoň 1 ze 3 bodů)

 • Uspořádat několika-hodinovou roverskou schůzku
 • Uspořádat jednodenní roverskou akci
 • Uspořádat vícedenní roverskou akci

Aktivita v oddíle/středisku (alespoň 1 ze 3)

 • Z vlastní iniciativy udělám něco pro středisko
 • Udělám něco navíc pro svůj oddíl
 • Vedu schůzku protějšího oddílu

Skautské vzdělávání (1 z 5)

 • Účast na rádcovském kurzu
 • Složení čekatelské zkoušky (lze uznat zpětně)
 • Složení vůdcovské zkoušky (lze uznat zpětně)
 • Absolvování zdravotnického kurzu (lze uznat zpětně)
 • Účast na jiné vzdělávací akci nebo semináři

Účast na skautské akci (která přesahuje středisko)

 • Celostátní nebo mezinárodní roverská nebo skautská akce, skautský kurz apod.

Orlí pera (seberozvojový program Ligy lesní moudrosti)

 • 1 čin z každého ze 4 světel

Aktivita na webu (napíšu krátký článek do 3 z 5 rubrik)

 • Rozhovor
 • Sloupek
 • Ze světa roveringu
 • Píše se v Kmeni
 • Užitečné

ROVERSKÝ PROGRAM

 • Zaregistrovat se na Rovernetu a přidat se do kmene Rozbřesk
 • Splnit 4 výzvy (např. z Rovernetu)
 • Účastnit se nebo vést jeden roverský projekt
 • Po dobu 30 dnů dodržovat nějaký závazek, který si sami zvolí
 • Po dobu 30 dnů žít „modrý život“

Žluté paprsky přichází na řadu po Červených, jsou druhé v pořadí naší roverské cesty. I v tomto stupni je opět kladen důraz na osobní rozvoj rovera, plnění výzev,… tentokrát však zvýšený důraz na autorství, menší důraz na přejímání připraveného. Člověk je aktivní součástí kmene (zapojení na přípravě programu pro ostatní, podílení se na vedení některých akcí), ale ještě na něj není kladena přímá zodpovědnost s jeho fungováním.

Pro splnění 2. stupně Paprsků slunce je potřeba:

Aktivita v kmeni

 • Udělám pro kmen něco přínosného, vymyslím nějakou inovaci
 • Vypracovat alespoň jeden zápis z akce na web
 • Vypracovat alespoň jeden zápis z akce do papírové kroniky

Vedení programu kmene

 • Uspořádat jednodenní roverskou akci
 • Uspořádat vícedenní roverskou akci
 • Mám dlouhodobě (alespoň půl roku) v kmeni něco na starosti

Aktivita v oddíle/středisku (alespoň 2 ze 4)

 • Z vlastní iniciativy udělám něco pro středisko
 • Udělám něco navíc pro svůj oddíl
 • Vedu schůzku družiny mladších roverů
 • Pomůžu s akcí nebo schůzkou protějšího oddílu

Skautské vzdělávání (2 z 5)

 • Účast na rádcovském kurzu
 • Složení čekatelské zkoušky (lze uznat zpětně)
 • Složení vůdcovské zkoušky (lze uznat zpětně)
 • Absolvování zdravotnického kurzu (lze uznat zpětně)
 • Účast na jiné vzdělávací akci nebo semináři

Účast na skautské akci (která přesahuje středisko)

 • Celostátní nebo mezinárodní roverská nebo skautská akce, skautský kurz apod.

Orlí pera (seberozvojový program Ligy lesní moudrosti)

 • 2 činy z každého ze 4. světel

Aktivita na webu (napíšu článek do 4 z 5 rubrik)

 • Rozhovor
 • Sloupek
 • Ze světa roveringu
 • Píše se v Kmeni
 • Užitečné

ROVERSKÝ PROGRAM

 • Splnit 4 výzvy (např. z Rovernetu)
 • Sám být autorem alespoň 1 výzvy a pokusit se s členy kmene o její splnění
 • Účastnit se nebo vést dva roverské projekty
 • Po dobu 30 dnů dodržovat nějaký závazek, který si sami zvolí
 • Po dobu 30 dnů žít „modrý život“

Oranžové paprsky - nejde už tolik o rozvoj sebe samého, důraz je kladen na vlastní přínos kmeni. I když plnění výzev apod. v rámci kmenové vzájemné motivace a sounáležitosti zůstává. Jde spíše o koordinaci, částečně se podílí na vedení kmene, především v jeho programové části, má představu o krátkodobé vizi kmene, podílí se na plánování programu.

Zlaté paprsky - aktivně se podílí na vedení kmene i z organizačního hlediska, spolu-utváří dlouhodobou kmenovou vizi. Vymýšlí a realizuje inovace (založení tradic, tradičních akcí, změny v současném fungování, přehodnocení nastaveného fungování.) Vede k aktivnímu roveringu mladší členy.

Jelikož jsme stále začínající kmen a systém paprsků funguje teprve druhým rokem, tak zatím máme podrobně sestaveny první 2 ze 4 stupňů.

Tak to je náš (sebe)rozvojový systém. Inspirovalo tě něco? Neboj se to vyzkoušet ve svém kmeni. Zajímají tě naše zkušennosti? Klidně se nám ozvi!