Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
jak_na_rovery [2016/05/04 07:42]
sid
jak_na_rovery [2017/05/29 14:43] (aktuální)
Řádek 32: Řádek 32:
  
 ===== Poznejte vlastní rovery. ===== ===== Poznejte vlastní rovery. =====
 +
 Ať už chceme „dělat“ program pro rovery, nebo program s rovery, nebo chceme, aby si Ať už chceme „dělat“ program pro rovery, nebo program s rovery, nebo chceme, aby si
 roveři dělali program sami, stojí za to se v úvahách zastavit a položit si otázku: „Znám roveři dělali program sami, stojí za to se v úvahách zastavit a položit si otázku: „Znám
Řádek 45: Řádek 46:
 Zaujmou takového rovera? Nebylo by lepší udělat jinou akci? Zaujmou takového rovera? Nebylo by lepší udělat jinou akci?
  
 +===== Typické bolesti. =====
 +
 +Všichni chceme nějak pracovat s rovery. **Co nás nejčastěji trápí?**
 +Je **potřeba** je udržet v oddíle.
 +Máme jich hodně a nevíme, co s nimi.
 +Máme jich hodně a měli by něco dělat.
 +Potřebuju, aby vedli družiny a chci jim připravit program za odměnu.
 +Chci, aby zažili to stejné jako já.
 +Nechodí na akce.
 +Nevím, jak je motivovat.
 +Aha, a proč s nima vlastně chceme pracovat? Proč s nimi - vy osobně - chcete něco
 +dělat? Ujasněte si to! **Jak to máme my? My věříme, že roveři jsou budoucnost
 +oddílu/​střediska,​ a proto je potřeba jim věnovat pozornost.**
 +
 +===== Proč? =====
 +
 +Často jsme tak zaměření na řešení problému nebo na dosahování cílů, že nejsme
 +schopni se nad tím zamyslet trochu zeširoka.
 +**Co** děláme s rovery? Program. Výzvy, expedice, akce, výpravy, projekty, bazény, kina,
 +diskuze, schůzky, ...
 +**Jak** děláme program? Skautsky. Roversky. Podle nějakého skautského instinktu?
 +**Proč** to děláme? Protože roveři jsou budoucnost. Budou to naši pokračovatelé.
 +Nebudou-li roveři, nebudou pokračovatelé.
 +
 +===== Je to důležitý! =====
 +
 +**Chceme je mít v oddíle. Potřebujeme je.** Navzdory některým vlastnostem,​ které mají.
 +Naše základní pravidlo by nemělo být:
 +**Využijme jejich potenciálu PRO NĚCO** (oddíl, středisko, akci).
 +Naše základní pravidlo by mělo být:
 +**Využijme jejich potenciál PRO NĚ SAMOTNÉ.**
 +
 +===== Tipy. =====
 +
 +Ideální program. Nedokážeme dát. Máme pouze pár tipů.
 +
 +==== „Nevím, jak motivovat rovery.“ ====
 +
 +**Buď příkladem.** Je to ta nejsložitější práce, ale nejúčinější. Chceš, aby měli tvoji roveři
 +chuť se potkávat a společně realizovat nějaký program? Musí to vidět u tebe (nebo u
 +někoho jiného). Že tobě to přináší radost. Že tebe to naplňuje.
 +
 +**Pomoz jim překonávat překážky.** Poskytni jim tvoji síť. Zajímej se o to, co mají v
 +plánu a dej jim k dispozici tvoje kontakty. Sežeň jim sněžnice. Spoj je se správcem
 +hradu (kterého znáš přes tři lidi). Domluv jim schůzku se starostou. A já nevím co ještě.
 +
 +**Napoj je na ostatní rovery.** Setkání s ostatními rovery a rangers motivuje. Inspiruje.
 +Pokud to nedokážete sami zorganizovat,​ tlačte na okres, aby něco takového uspořádal.
 +
 +==== „Nejezdí mi na akce, které dělám.“ ====
 +
 +**„Jak je tam dostat, když už se s tím sakra chystám.“**
 +**Je to fakt pro ně?** Zamysli se nad tím, jestli ten program dopadá na jejich potřeby.
 +Opravdu děláš program, který by je zajímal? Který potřebují?​ **Ptal se jich někdo?**
 +Polož si základní otázky:
 +Není to náhodou akce, která bavila moji generaci a děláme ji ze zvyku?
 +Není to náhodou akce, která baví zejména organizátory?​
 +Není to náhodou akce, jejíž cílem je především něco udělat/​brigádničit?​
 +Není to náhodou akce, která příliš tlačí na to, aby byla smysluplná (pedagogicky,​
 +didakticky, roversky)?
 +
 +==== „Jaký mám udělat program?“ ====
 +
 +**Mimořádné činy a výkony.** Velké, náročné, neobvyklé. Václav Břicháček napsal, že
 +výrazným znakem roverského věku je touha po mimořádných výkonech a velkých
 +činech. A že on se něják vyznal! Souhlasíme s ním. Podpoř je v nějakém zajímavém
 +činu nebo výkonu. Radou, zkušenostmi.
 +
 +**A bacha!** Nemusí vždy jít o zachraňování světa. Udělat něco mimořádného není tak
 +těžké! Stačí s nima udělat něco neobvyklého. Nebo něco, co nikdy nedělali. Nebo něco,
 +u čeho jde vidět okamžitý efekt (rozuměj pozitivní efekt).
 +
 +**Zprostředkovávej nové věci.** Roveři se rádi rozvíjí a učí se novému. Využívejme
 +externisty a odborníky. Ať už je téma jakékoliv. Ukáže se, že archeologie má s
 +roveringem mnoho společného.
 +
 +==== „Naši roveři jsou přetížení.“ ====
 +
 +Jak je mám ještě dostat na akci pro ně, když to pro ně znamená o další víkend míň?
 +Naši nejaktivnější vedoucí jsou často i nejaktivnější roveři.
 +
 +**Musíš prioritizovat.** Kdybychom chtěli být kacíři, tak řekneme - uber jednu
 +oddílovou/​střediskovou akci a nahraď ji akcí pro rovery. A my si to vlastně fakt
 +myslíme. Vážně. Bez roverů nebude oddílů a středisek. To jsme si řekli výše. Pokud to
 +je tvoje priorita a není na akci pro ně čas, tak tak jednu uber a zařaď roverskou.
 +
 +**Vyhraď prostor pro ně na jiné akci**. Až pojedeš s celým oddílem nebo střediskem na
 +akci, věnuj se tam roverům. Udělej to na téhle akci. Má to super výhodu. Bude jich tam
 +nejvíc, protože stejně jsou všichni vytížení u družin/​oddílů.
 +
 +Zařiď to tak, že se ostatní vedoucí postarají o děti a roveři budou mít čas sami pro sebe.
 +Nachystej jim ten program. Ať to nevyšumí do prázdna.
 +
 +==== „Roveři odchází.“ ====
 +
 +**No a co? To se prostě stává.**
 +
 +**Nebuď náročnej.** Nebuď smutnej z toho, že někdo se nezapojuje tak často (nebo tak
 +moc), jak by sis představoval. Za tu dobu, co jsme vedli, jsme zažili plno lidí, kteří štvali
 +nás nebo ostatní tím, že tomu nedávali tolik, kolik zbytek. No a co? Stejně je musíš stále
 +zvát. Stejně si musíš vážit každýho novýho prvku v kmeni, nebo oddíle. I kdyby přišel
 +na jedinou akci za rok. Někdy se ti to může hodit. Někdy to může přinést něco
 +nenahraditelného.
 +
 +**Zkus nabízet i jiné pozice v oddíle.** Když neodejde, tak může byt skvostný hospodář,
 +správce materiálu, pracant, pořadatel plesu, kuchař na výpravě.
 +
 +==== „Nemám člověka, který by se roverům věnoval.“ ====
 +
 +**Oslov ostatní lidi.** Zkusme oslovit lidi, kteří dříve působili ve středisku a dnes už
 +nejsou aktivní. Často to jsou zkušení a nadšení lidi, kteří mají čas a chuť dělat něco
 +skautského. Zkusme si sepsat lidi, kteří dříve chodili do skautu. Určitě xe najde někdo,
 +kdo by teď mohl pomoct.
 +
 +**Využij roverského zpravodaje.** Okresní zpravodaj nebo krajský zpravodaj můžou
 +vaše rovery hodně motivovat a nebo jim pomoct. Často vědí o možnostech,​ které sahají
 +daleko za hranice střediska.
 +
 +**Mrkněte do dalších středisek.** Třeba tam mají taky roverský kmen. Pošlete tam
 +rovery. Jejich vedoucí budou rádi za další kusy. Vám to ulehčí práci.
 +
 +**Podpoř je v cestě za hranice střediska.** Nemusí to být přímo kurzy. Existuje spousta
 +roverských víkendovek. I když kurzy jsou samozřejmě nejlepší ;-).
 +
 +**Nebuď vystrašenej.** Nebojme se toho, že roveři začnou dělat rovering jinde a pak nám
 +odejdou. Něco dostali, něco předají. Je vlastně jedno kde.
 +
 +==== „O ničem nevím.“ ====
 +
 +**FB skupiny**
 +Roveři&​Rangers CZ
 +Společenstvo Roverských Akciček
 +V téhle tabulce najdeš akce pro rovery ([[http://​bit.ly/​1GOl1nj]])
 +Rovernet
 +
 +**Internetové stránky**
 +Roverské kurzy (roverskekurzy.cz)
 +Rovernet
 +Skautská křižovatka
 +
 +==== Shrnutí na jednu stránku. ====
 +
 +**Proč pracujeme s rovery?** Protože chceme pomoct roverům využít jejich potenciál.
 +**Bez roverů nebudou oddíly.** Určuj priority s tímto vědomím.
 +**Ujasni si, jaký máš rovery.** Cíle a podoba akcí by možná měla „odpovídat“ na jejich
 +potřeby, zájmy a vlastnosti. To zní logicky, ne?
 +
 +**„Nevím,​ jak motivovat rovery.“**
 +Buď příkladem.
 +Pomoz jim překonávat překážky.
 +Napoj je na ostatní rovery.
 +
 +**„Nejezdí mi na akce, které dělám.“**
 +Je to fakt pro ně?
 +
 +**„Jaký mám udělat program?​“**
 +Mimořádné činy a výkony.
 +Zprostředkovávej nové věci.
 +
 +**„Naši roveři jsou přetížení.“**
 +Musíš prioritizovat.
 +Vyhraď prostor pro ně na jiné akci.
 +
 +**„Roveři odchází.“**
 +No a co?
 +Nebuď náročnej.
 +Zkus nabízet i jiné pozice v oddíle.
 +
 +**„Nemám člověka, který by se roverům věnoval.“**
 +Oslov ostatní lidi.
 +Využij roverského zpravodaje.
 +Mrkněte do dalších středisek.
 +Podpoř je v cestě za hranice střediska.
 +Nebuď vystrašenej.
 +
 +**„O ničem nevím.“**
 +FB skupiny.
 +Internetové stránky.