Roverská wiki

Založení roverského kmene

Program ze kterého je tato nahrávka, proběhl na Obrok 2017 v rámci programové části VAPRO. Roverský odbor Junáka měl účastníkům přednést problematiku zakládání roverských kmenů. A to jak po stránce oficiální - registrační, aby byly splněny náležitosti dle organizačního řádu Junáka. Tak i po stráce praktické a mezilidské.

Záznam bohužel nění úplně kompletní z důvodu selhání nahrávací techniky.

Miroslav Martinek 2017/07/04 07:25