Roverská wiki

O roveringu pro rovery

Rovering je obrovská příležitost, příležitost poprvé poznat a pochopit skauting opravdu do hloubky, žít jeho principy skrze roverské služby.

Je to také příležitost vybudovat si trvalé a krásné, přátelské vazby, které vás můžou provázet a naplňovat celý život.

Můžete zažít krásné, ale i silné chvíle, které vytvoří nebo změní váš pohled na svět, na lidi, na přírodu.

Rovering je cesta poznání, na které hledáte a zdokonalujete sebe sama. To především tím, že víte, že to děláte.

A to všechno prostě tím, že upřímně vykonáváte tři služby roveringu - sobě, druhým a hodnotám vyšším než materiálním, jako je pravda a láska. Tím se učíme a zdokonalujeme. Hledáme a poznáváme, co jsou opravdové hodnoty v životě a na světě.

Nepřijde už čas, kdy budete mít více sil, energie, odhodlání a nadšení pro cokoli. Teď je všeho dost, abyste začali vystřelovat pomyslné šípy vaši činů. Co nejvýše, napnout luk co nejvíce, dokud jsou síly, vystřelit co nejvíce šípů - činů, které dávají smysl. Dříve než první dopadne na zem. (z indiánské moudrosti)

Už snad chápete, že přichází opravdu důležité období vašeho života. A pravděpodobně to jak jej opustíte zformuje to, jak ho budete žít dál.

Miroslav Martinek 2018/11/17 17:39

Rovering, jak jej známe v českých zemích.

  • Rovering je myšlenkový a výchovný systém - nesystém. Nesystém protože obsahuje mnoho volnosti a proměnných.
  • Rovering je soubor pravidel - nepravidel. Nepravidel protože jsou to většinou doporučení.

Je tedy rovering plný volnosti, proměnných a doporučení. Je otevřený novým možnostem a skrze nové zkušennosti rozvýjí, vzdělává a vychovává členy svého společenství. Jeho úkolem je člověka v určitém stavu vědomí provádět světem a „hrát si na život“.

Miroslav Martinek 2018/02/13 10:13