Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
statistiky [2019/12/07 13:12]
Miroslav Martinek
statistiky [2019/12/07 13:14] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 11: Řádek 11:
 Když se snažíme o roverech něco zjistit online výzkumem (jako byly sondy do skautského světa nebo průzkum od roverského kmene), může být výsledek nereprezentativní - například můžeme primárně zasahovat rovery z větších měst, které jsou blíž ústředním komunikačním kanálům. Chceme odhadnout, jak moc nereprezentativní takový průzkum je. [[Analýza Sondy do skautské světa 2015_3]] Když se snažíme o roverech něco zjistit online výzkumem (jako byly sondy do skautského světa nebo průzkum od roverského kmene), může být výsledek nereprezentativní - například můžeme primárně zasahovat rovery z větších měst, které jsou blíž ústředním komunikačním kanálům. Chceme odhadnout, jak moc nereprezentativní takový průzkum je. [[Analýza Sondy do skautské světa 2015_3]]
  
 + --- //​[[ro@skaut.cz|Tým projektu Revize roverského programu, strategické téma Podpora roverské věkové kategorie RSST2022]] 2019/12/07 13:13//
  
 =====Analýza "​BIGDATA"​ Junáka 2019===== =====Analýza "​BIGDATA"​ Junáka 2019=====
 Ve skauting se často operuje s představou,​ že nízké množství roverů je dáno problematickým přechodem mezi skautskou a roverskou výchovnou kategorií. Dle mého soukromého názoru převládá představa, že kolem patnáctého roku věku, při přechodu do roverské kategorie, Junák ztrácí velké množství mladých lidí. Chci tedy zjistit do jaké míry je tato zvýšená míra odchodů viditelná v datech z registrace. [[Analýza BIGDATA Junáka 2019]] Ve skauting se často operuje s představou,​ že nízké množství roverů je dáno problematickým přechodem mezi skautskou a roverskou výchovnou kategorií. Dle mého soukromého názoru převládá představa, že kolem patnáctého roku věku, při přechodu do roverské kategorie, Junák ztrácí velké množství mladých lidí. Chci tedy zjistit do jaké míry je tato zvýšená míra odchodů viditelná v datech z registrace. [[Analýza BIGDATA Junáka 2019]]
 +
 + --- //​[[ro@skaut.cz|Tým projektu Revize roverského programu, strategické téma Podpora roverské věkové kategorie RSST2022]] 2019/12/07 13:13//
  
 =====Analýza:​ Kdo jsou dnešní roveři ===== =====Analýza:​ Kdo jsou dnešní roveři =====