Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spletani_roverske_site [2017/05/29 14:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Splétání Roverské sítě ======
 +aneb jak si ve svém kraji vytvořit udržitelný komunikační kanál
  
 +//Ahoy bratře či sestro. Do rukou se ti dostává manuál k vytvoření tvé vlastní Roverské Sítě.
 +Krok po kroku ti dám návod k tomu, aby i v tvém kraji fungovala stabilní platforma na přenos
 +informací mezi všemi rovery a rangers. Síť je koncipována pro okresní a krajské Roverské
 +zpravodaje. **Tučně budou zvýrazněny rizika či potíže, které by tě mohli potkat – věnuj jim
 +extra pozornost a vyhni se tomu, na čem jsem si já téměř zlámal zuby.** Jinak hodně štěstí a
 +přeji pěkné počtení.
 +Se stiskem levice,
 +Vlče, svého času zpravodaj pro R+R ve Zlínském kraji.
 +//
 +===== Co je Roverská síť? =====
 +
 +Nic speciálního. Opravdu, když odebereš vše kolem, zbyde ti jen mailová komunikace mezi
 +tebou (zpravodajem) a vedoucími roverských kmenů a oddílů. Avšak to kolem – její forma,
 +obsah a způsob komunikace – z ní dělají praktický nástroj na komunikace s tvým roverstvem.
 +Každé dva týdny odešleš zprávu, obsahující úvod a 4-6 krátkých informací ze světa roveringu,
 +skautingu, krajských akcí, vzdělávaček pro rovery, zajímavých výzev, věcí k zamyšlení,​ apod.
 +Od lidí, kterým napíšeš, nečekáš reakci, vlastně by ti měli za celý rok napsat jen jednou (a to
 +potvrzení, že se chtějí k Síti přidat). Tato nenáročnost pro koncového uživatele dělá ze Sítě
 +(dle zpětné vazby) oblíbený zdroj informací. Zároveň také můžeš direktně přeposílat
 +informace z tvojí KRJ přímo mezi vedoucí roverských kmenů – a také naopak, roverští
 +vedoucí mají v paměti mail, na který mohou napsat, když potřebují s něčím pomoci.
 +Pokud tě předcházející odstavce neodradili, pojďme k prvnímu kroku – skautISu.
 +**Před zahájením Sítě měj na paměti – aby opravdu fungovala a splnila svůj účel, musí
 +fungovat pravidelně,​ bez výjimek a hlavně bez tvé lenosti. Je to závazek a to minimálně**
 +celoroční.
 +
 +===== První kroky doprovází trpělivost =====
 +
 +Jak řekl můj známý (též zpravodaj), skautIS je zlý sluha, ale zlý pán. Avšak je jen tak zlý, jak
 +ho udělali ti, kdo do něj dávají nepřesně informace o svých oddílech.
 +Prvním krokem je totiž mapování. Je třeba projít všechna střediska ve tvém kraji a podívat se
 +na jednotlivé oddíly, najít Roverské kmeny a u každého si zapsat počet R+R v kmeni a
 +kontakt na jeho vedoucího.
 +**Zde přichází kámen úrazu – maily u oddílů v záložce Kontakty nejsou vždy platné – je proto
 +vždy lepší brát mail přímo od vedoucího oddílu. Malou nápovědou o správnosti je název
 +mailu (pokud se vedoucí jmenuje Karel Novotný a kontaktní mail na oddíl je
 +petra.zubata@centrum.cz,​ tak je asi někde chyba).**
 +Jakmile máš všechny kontakty sepsané, doporučuji vytvořit přehlednou tabulku (třebas po
 +okresech), viz obrázek níže.
 +
 +{{::​rs-sit-tabulka.png?​200|}}
 +
 +Obr. 1 Seznam kmenů a oddílů v jednom okrese. Poznámka RK značí, že se jedná čistě o Roverský kmen.
 +
 +Pro první rok doporučuji nabírat pouze Roverské kmeny a oddíly, u nichž je dle skautISu
 +alespoň 5 roverů nebo rangers. Vytvoří to komornější atmosféru a pokryje to největší
 +množství R+R v tvém kraji. Zároveň vybírej vždy jen jeden oddíl/kmen ve středisku a popros
 +je, aby zprávy případně přeposílali. vyhneš se zahlcení. Doporučuji začít v době
 +nejaktuálnějších dat, tedy krátce po zapsání registrace do skautISu (únor).
 +Pokud je vše sepsané, je čas na zvací mail. Osvědčilo se dvojité připomenutí – v prvním mailu
 +nabídneš členství k Síti s tím, že pokud se do 14 dnů neozvou zpátky, tak je celý rok nebudeš
 +otravovat. Po 7 dnech pak těm, co se neozvali, napíšeš připomínkový mail. Nakonec, v den D
 +ze svého seznamu smažeš všechny kmeny a oddíly, které se ti neozvaly. U mě to bylo 8
 +oslovených oddílů z 26.
 +**Nenech se odradit tím, že se ti klidně i velká část kmenů neozve zpět. Pracuj pro ten zbytek a
 +uvidíš, že pokud se tvá práce bude líbit, ostatní si k tobě cestu najdou. Během roku se mi
 +ozvaly některé kmeny a oddíly s touhou připojit se, protože se slovo o Síti rozkřiklo. Neboj se
 +o Síti zmínit i na krajské radě a před zástupci okresů.**
 +
 +==== Jak by mohl takový zvací mail vypadat, můžeš vidět tady: ====
 +Ahoy vedoucí!
 +Pakliže ti došel tento mail, jsi ve skauISu zapsán/a jako vedoucí roverského kmene, nebo máš ve svém oddíle
 +nahlášeno tolik roverů nebo rangers, že jsem tě zkrátka nemohl přehlédnout.
 +Abych nezapomenul,​ říkají mi Vlče a jsem krajským zpravodajem pro rovering - a proč ti píši?
 +Jakmile se uzavřela registrace a jakmile snad všichni zadali aktuální hodnoty do skautISu, prošel jsem si celý
 +kraj, středisko od střediska, oddíl po oddílu a vyhledal jsem veškerá "​centra"​ roveringu. Tvůj oddíl/kmen mezi ně
 +patřil.
 +Tímto mailem bych tě rád přizval do něčeho, čemu pracovně říkám Roverská síť Zlínského kraje - ano, máme
 +Rovernet, Křižovatku,​ skautIS, časopisy a kdovíco ještě - ale ruku na srdce, jsi pravidelně na všech těchto
 +zdrojích a pravidelně si sepisuješ, co zajímavého a nového je pro rovery a rangers k dispozici?
 +Pokud je odpovědí ne, pak se mi ozvi - stačí jen napsat, že máš zájem se k Roverské síti přidat - já totiž na
 +všechny tyto zdroje budu chodit, budu sbírat informace a jednou za 14 dní (pokud nepřijde něco výjimečného a
 +časově omezeného) ti obratem pošlu mail s výběrem toho zajímavého (na který mi již nemusíš odpovídat ani
 +reagovat).
 +Ať už se bude jednat o akce na kraji, roverské vzdělávání,​ závody, akce republikového rozsahu, kurzy či jen
 +novinky týkající se roveringu, dostaneš je pěkně zčerstva.
 +Nechci však cpát informace někomu, kdo o ně nemá zájem - proto pošlu hromadně tento mail a za týden
 +připomínající (každému občas něco zapadne v přívalu zpráv). Pokud ani na jeden neodpovíš do 2. 3. 2015,
 +smažu tvůj kontakt velkou, tlustou, černou fixou a nebudu tě na celý rok otravovat a nic ti posílat.
 +Je to jen na tobě :).
 +Se stiskem levice,
 +Vlče
 +P.S.:
 +Pokud středisko nemá vlastní roverský kmen, vybral jsem oddíl s největším počtem zapsaných roverů - v jiných
 +oddílech se objevovali roveři též, ale to by těch adres bylo mnoho. Rozhlédni se, proto prosím ve svém středisku
 +a případně přeposílej (pokud bude zájem) mé zprávy dále.
 +
 +===== Stabilita nadevše =====
 +
 +Teď nastává ta nejnáročnější část – s vědomím, že už ti pak nikdo nebude aktivně odpovídat
 +(pokud se tedy zrovna na něco nebudeš ptát) – pravidelně sbírat novinky a co 14 dnů odeslat
 +novou zprávu. Je vhodně zachovat stejný formát pro všechny zprávy, od velikosti a typu
 +písma, až po styl jednotlivých zpráv.
 +Já jsem se celý rok držel a aktivní odezvu jsem po členech Sítě chtěl 4krát (po čtvrt a půl roce
 +zpětnou vazbu na Síť a pozvánka + připomenutí přihlášení na setkání členů Sítě). Jinak jsem
 +psal do ticha, jednu zprávu za druhou a nevěděl jsem, jestli je opravdu někdo čte, nebo jestli
 +se někomu jen hromadí ve spamu.
 +**Lidé mají rádi jistoty – pokud řekneš, že budeš posílat nové zprávy jednou za 14 dní v úterý
 +večer, dodrž to a posílej je vždy v tento den a čas. Příjemci zpráv si z toho ideálně udělají
 +něco jako „rituál“ a vyhraní si pro Síť čas. Pokud však onemocníte/​nejde to poslat včas,
 +napište jim to (že zprávu pošlete o den později).**
 +Doporučená pauza pro Síť jsou letní prázdniny (všichni jsou na táborech, včetně tebe) a oblast
 +Vánoce-Silvestr (dej klid všem, včetně sebe).
 +Pokud tvá Síť zaujme a během roku by se k tobě chtěl někdo přidat, neváhej a přijmi ho –
 +pošli mu zároveň poslední dvě zprávy, aby se dostal do obrazu (navíc tam určitě bude pořád
 +něco aktuálního).
 +**Pozor – pokud budeš po členech Sítě něco chtít (například jejich názor na nějakou
 +aktualitu/​akci),​ očekávej až tolik odpovědí, kolik máš členů v Síti. Poprvé jsem si to
 +neuvědomil a mail se mi zahltil takřka 20 zprávami. Vhodné je použít Google dotazník, který
 +umožňuje přehledně zpracovávat odpovědi.**
 +
 +===== O rok později =====
 +
 +Poklidně jsi prožil svůj první rok v roli správce Sítě. Ideálně jsi nemusel její fungování
 +přerušit, dostalo se ti zpětné vazby a třeba jsi podnikl jedno nebo více setkání členů Sítě (které
 +mohlo v případě velkého pokrytí kraje zároveň být i setkáním vedoucích R+R ve tvém kraji).
 +Před tebou teď leží dva důležité úkoly.
 +Zaprvé, zjistit, zdali lidé v tvé Síti stále žijí – proto jim všem dej dva týdny na to, aby ti
 +napsali jednoduchý mail: Mám zájem pokračovat! V půlce tohoto času jim to připomeň.
 +**Pokud by se ti někdo neozýval, nelámej nad ním hned koleno. Není jisté, že ho Síť přestala
 +zajímat – je možné, že si změnil mail/​přestal fungovat. Napiš vedoucímu střediska a ujisti se,
 +že je tvůj kontakt stále aktivní. Až poté ho případně ze seznamu odstraň.**
 +Zadruhé, rozšiř řady. Tentokrát se již nedrž zpátky a napiš všem vedoucím oddílů, kde je
 +alespoň nějaký ten R+R (což jsou téměř všichni). Vyber však z každého střediska (kde ještě
 +někoho ze Sítě nemáš) jen jeden kontakt a ten pověř, rozesílám informace po středisku.
 +Pár středisek ti přibude, „věhlas“ Sítě se rozšíří a další rok můžeš spokojeně psát.
 +V ideálním případě se v jednom z těchto rozšíření dočkáš zlatého stavu – každé středisko ve
 +tvém kraji bude mít jednoho zástupce v Síti, který bude přeposílat informace dál.
 +
 +===== Závěrem =====
 +
 +Vyčerpávající popis, že? Přesto je to v realitě mnohem jednodušší. Taky nutno podotknout, že
 +tvar Sítě, který ti tady představuji,​ není nutně ten nejlepší anebo pro tebe nejvýhodnější. Přežil
 +však již celý rok a lidé chtějí dostávat zprávy dále.
 +Pokud se do Sítě opravdu pustíš a zjistíš, že jde něco lépe, budeš s něčím potřebovat pomoci,
 +nebo mi jen říct, že to funguje i jinde – napiš mi.
 +vlce.skaut@centrum.cz
 +Budu velmi rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, připomínky a komentáře :).
 +Se stiskem levice,
 +Vlče.
 +
 +===== Ukázkové zprávy =====
 +//(kdo by chtěl více, ať si mi napíše)//
 +
 +Ahoy všem!
 +Dva týdny utekly jako voda a je mi milou povinností vám předat další blok informací a zajímavostí ze světa roveringu a
 +skautingu.
 +Oslavy 100 let skautingu na Moravě máme za sebou, Ivančenu jakbysmet, na sv. Jiří jsme snad všichni krojovali (nebo alespoň
 +šátkovali) a Svojsíkovy závody nás mohly a nemusely minout.
 +Co nás čeká dál a co je nového? Jen směle čtěte :) A užívejte jara!
 +Se stiskem levice,
 +Vlče.
 +P.S.: Pokud byste mi chtěli poskytnout nějaký feedback (neboli zpětnou vazbu) budu jen rád, za kárání i pochvaly :)
 +-----------------------------------------------------------------------------
 +LURPS
 +Akčních bojovek není nikdy dost. Zvláště těch, které jsou takřka za humny (Chřiby na Kyjovsku). Vypadá to na dobrou týmovou
 +zábavku, případně lze jet i samostatně a zkusit štěstí v náhodném týmu - doporučuji však sebrat kmen a dojít si pro vítězství! :)
 +A nebojte, žádný airsoft, jen práce s čísly! :)
 +http://​lurps.skauting.cz/​aktuality/​
 +-----------------------------------------------------------------------------
 +Roverský kruh lesní moudrosti
 +Od pořadatelů roverského tábora NAŠROT je tu další akce (již 4. ročník!), opět za humny v Brně - pro změnu žádná bojovka v
 +lese, nýbrž víkend nabitý informacemi,​ Laser game a... no nebudu vše prozrazovat,​ koukněte na stránky a na přihlášku a
 +případně se přihlaste.
 +http://​rklm.skautkyjov.cz/​
 +a samotná pozvánka: http://​rklm.skautkyjov.cz/​doc/​2015/​rklm_valka_2015.pdf
 +-----------------------------------------------------------------------------
 +Roveriáda 2015
 +Již několikátý ročník roverského tábora je tady! Neváhejte a využijte volné chvíle v létě (pokud vám nějaké zbývají) a zajeďte si
 +na týden na Zubrštejn. Cena rozumná a program jistě záživný. Ideální pro kmeny bez vlastního tábora, nebo pro lidi, co zkrátka
 +rádi vyplní celé léto
 +http://​roveriada.cz/​
 +-----------------------------------------------------------------------------
 +Přijede k nám náčelní!
 +Aktuálnosti nabývá příjezd sestry náčelní Evičky k nám do Zlínského kraje - sice v úterý večer, ale určitě to stojí za setkání,
 +diskuze bude určitě bohatá a navíc, možnost popovídat si s jednou z nejvýznamnějších členek ústředí není každý týden.
 +Setkání proběhne 12. 5. 2015 v klubovně krajské rady (Divadelní 1333, Zlín) - pokud byste chtěli dorazit, napište dopředu
 +Drápovi (předseda kraje), aby měl přehled o počtu účastníků + rovnou můžete navrhnout otázky/​témata,​ aby se Evička mohla
 +náležitě připravit.
 +Mail na Drápa - dusan.tichy@skaut.cz
 +
 +To je vše. 12. května nanačtenou,​ Vlče.