Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
roversky_odbor [2018/11/17 09:17]
Pavel Martinek [Šefové RO]
roversky_odbor [2019/11/20 10:21] (aktuální)
Michal Holobrádek
Řádek 4: Řádek 4:
 ==== Co je Roverský odbor [RO]? ==== ==== Co je Roverský odbor [RO]? ====
  
-Je to skupina či parta lidí, která ​zastupuje rovery a pracuje pro rovery ​na celostátní úrovni. ​Je nás několik, každý se stará a pečuje konkrétní oblast zájmu či téma v roveringu (více viz odstavec o oblastech), udržuje ho, rozvíjí, reviduje, komunikuje, doporučuje. V terminologii Roverského programu můžeme členy RO nazvat Průvodci, lidmi, kteří mají v oblasti roveringu maximum informací a je možné se u nich dovolat pomoci či podpory. Aktuální webová prezentace odboru je na [[http://​skaut.cz/​ro|www.skaut.cz/ro]]+Jsme parta lidí, která ​se věnuje roveringu ​na celostátní úrovni. ​Pečujeme roverský program a rozvíjíme jeho jednotlivé ​části. V neposlední řadě je komunikujeme dále do vašich domovských jednotek a kmenů. Členové odboru mají zkušenosti s vedením roverských kmenů nebo pořádáním roverských akcí jak lokálníchtak celostátních. Někteří mají také zkušenosti s pozicí roverského zpravodaje. 
    
 ==== Kam RO v Junáku patří? ==== ==== Kam RO v Junáku patří? ====
  
-Roverský odbor je poradním a v některých případech akčním orgánem programového zpravodaje Junáka, který má takto pod sebou i odbory další, například ​odbor vlčat a světlušek nebo skautský. Skrze programového zpravodaje má RO dosah do výkonné ​rády Junáka (VRJ) a naopak.+Roverský odbor je poradním a v některých případech akčním orgánem programového zpravodaje Junáka, který má takto pod sebou i odbory další, napřodbor vlčat a světlušek nebo skautský. Skrze programového zpravodaje má RO dosah do výkonné ​rady Junáka (VRJ) a naopak.
    
-==== Co RO řeší, jaké jsou oblasti jeho zájmu a cíle====+==== Obecné ​cíle Roverského odboru ​====
  
-RO se stará o to, aby na věkovou kategorii RS bylo myšleno při jednání především ústředních orgánů Junáka. Připomínkuje záležitosti,​ které se týkají RS a v těchto orgánech přijdou na přetřes. 
-Obecné cíle Roverského odboru jsou: 
   * podpora roverských kmenů, skupin, jednotlivců a hledání nových forem roveringu   * podpora roverských kmenů, skupin, jednotlivců a hledání nových forem roveringu
   * hledání myšlenkového rámce roveringu a supervize tvorby, údržby a revize Roverského programu   * hledání myšlenkového rámce roveringu a supervize tvorby, údržby a revize Roverského programu
   * zadávání,​ realizace a supervize celostátních roverských projektů   * zadávání,​ realizace a supervize celostátních roverských projektů
   * komunikace tématu roveringu v ústředních orgánech i dalších organizačních jednotkách Junáka   * komunikace tématu roveringu v ústředních orgánech i dalších organizačních jednotkách Junáka
-Dále pečujeme ​jednotlivá,​ dílčí témata roveringu ať už vyžadují údržburevizi nebo propagaciVětšina témat vychází ze skupin Roverský programKurzy a Akce.+  * Snaha šíření roverské metodiky do skautského vzdělávání. 
 + 
 + 
 +==== S čím ti můžeme pomoci? ==== 
 + 
 +Rádi poradíme s dotazy týkajících se činnosti vašeho kmene či roverského společenství. Pomůžeme také s propagací vaší roverské akce. Nabízíme workshopy pro skupiny roverů i pro střediskovou raduv rámci které vysvětlíme roverský program či nastíníme,​ jak by mohl fungovat roverský kmen právě u tebe na střediskuPoradíme jak mladým roverům, tak zkušeným vůdcům.  
 + 
 +Rovering nás baví! Pokud si s čímkoliv ohledně roveringu nevíš rady nebo Tě jen něco zajímáneváhej se na nás obrátit na [[RO@skaut.cz]] 
 + 
 +Pokud by Tě zajímalo více o činnosti nebo složení Roverského odboru, najdeš nás na www.skaut.cz/​RO. 
  
 ==== Šefové RO ==== ==== Šefové RO ====
 ^Období^ Přezdívka^ Jméno^ Poznámka ^  ^Období^ Přezdívka^ Jméno^ Poznámka ^ 
-|2017 - doposud| Šmudla | Pavel Martinek| |+|2019 - doposud| Majkl| Michal Holobrádek| | 
 +|2017 - 2019| Šmudla | Pavel Martinek| |
 |2013 - 2017| Sid | Miroslav Martinek| | |2013 - 2017| Sid | Miroslav Martinek| |
 |2012 - 2013| Karamela| Hana Bejčková | | |2012 - 2013| Karamela| Hana Bejčková | |