Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
roverske_vyzvy_a_projekty [2016/10/06 14:56]
sid
roverske_vyzvy_a_projekty [2017/05/29 14:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 Výzva nebo projekt je nástroj, který je možné pro program využít, ale není programem samotným. Výzva nebo projekt je nástroj, který je možné pro program využít, ale není programem samotným.
-Víme, že nejen v roverském věku příliš nefunguje "​pojďme dělat stezku"​. Schází tomu energie, motivace, něco co lidi zvedá ze židle a zažehne v nich zápal zvědavosti a dobrodružsví. Výzva nebo projekt potřebuje svůj rámec, symboliku, kontext, aby se v dané chvíli nejlépe uchytila. Proto je lépe je umisťovat v programu podobě jako nástroj "​hra"​. To již většinou umíme dobře. Tak zkusme něco složitějšího. Takto můžeme zařazovat výzvy a projekty do prgramu ​schůzek, výprav, akcí.+Víme, že nejen v roverském věku příliš nefunguje "​pojďme dělat stezku"​. Schází tomu energie, motivace, něco co lidi zvedá ze židle a zažehne v nich zápal zvědavosti a dobrodružsví. Výzva nebo projekt potřebuje svůj rámec, symboliku, kontext, aby se v dané chvíli nejlépe uchytila. Proto je lépe je umisťovat v programu podobě jako nástroj "​hra"​. To již většinou umíme dobře. Tak zkusme něco složitějšího. Takto můžeme zařazovat výzvy a projekty do programu ​schůzek, výprav, akcí.
  
 Roverem (také poutníkem, hledačem, objevitelem) jsi také proto, aby jsi si začal osvojovat samostatnost,​ zodpovědnost sám za sebe - za svůj život. Proto se projekt i výzva může naskytnout v zápalu vlastní iniciativy a motivace v pravém slova smyslu - tedy vnitřní. Řekneš si, že jsi nikdy neviděl vycházet slunce na obzoru. Ta myšlenka tě tolik uchvátí, že si naplánuješ,​ jak to udělat aby jsi to slunce mohl vidět. A to je výzva. Přišla jako myšlenka, dal jsi jí nějakou realizaci, a pak si možná řekneš: stálo to za to? Odpověď je už na tobě. ​ Roverem (také poutníkem, hledačem, objevitelem) jsi také proto, aby jsi si začal osvojovat samostatnost,​ zodpovědnost sám za sebe - za svůj život. Proto se projekt i výzva může naskytnout v zápalu vlastní iniciativy a motivace v pravém slova smyslu - tedy vnitřní. Řekneš si, že jsi nikdy neviděl vycházet slunce na obzoru. Ta myšlenka tě tolik uchvátí, že si naplánuješ,​ jak to udělat aby jsi to slunce mohl vidět. A to je výzva. Přišla jako myšlenka, dal jsi jí nějakou realizaci, a pak si možná řekneš: stálo to za to? Odpověď je už na tobě. ​