Roverská wiki

Výzva nebo projekt je nástroj, který je možné pro program využít, ale není programem samotným. Víme, že nejen v roverském věku příliš nefunguje „pojďme dělat stezku“. Schází tomu energie, motivace, něco co lidi zvedá ze židle a zažehne v nich zápal zvědavosti a dobrodružsví. Výzva nebo projekt potřebuje svůj rámec, symboliku, kontext, aby se v dané chvíli nejlépe uchytila. Proto je lépe je umisťovat v programu podobě jako nástroj „hra“. To již většinou umíme dobře. Tak zkusme něco složitějšího. Takto můžeme zařazovat výzvy a projekty do programu schůzek, výprav, akcí.

Roverem (také poutníkem, hledačem, objevitelem) jsi také proto, aby jsi si začal osvojovat samostatnost, zodpovědnost sám za sebe - za svůj život. Proto se projekt i výzva může naskytnout v zápalu vlastní iniciativy a motivace v pravém slova smyslu - tedy vnitřní. Řekneš si, že jsi nikdy neviděl vycházet slunce na obzoru. Ta myšlenka tě tolik uchvátí, že si naplánuješ, jak to udělat aby jsi to slunce mohl vidět. A to je výzva. Přišla jako myšlenka, dal jsi jí nějakou realizaci, a pak si možná řekneš: stálo to za to? Odpověď je už na tobě.

Výzva/Projekt se relizuje dle obrázku níže. Poznáváš tu cestu od myšlenky k otázce zda to stálo za to?

Hledej výzvu – chceš něco dělat, ale zatím nevíš pořádně co a jak. V hledání ti může pomoci databáze výzev, inspirace u ostatních či nabídka tvého okolí.

Připrav se na výzvu – máš už matnou představu, o čem by výzva mohla být, a začínáš si ujasňovat, co od ní očekáváš, jaké konkrétní kroky to bude vyžadovat, co se jí naučíš.

Překonej výzvu – samotné plnění výzvy, které bude od tebe vyžadovat čas, vůli a úsilí k dosažení jejího úspěšného konce.

Ohlédni se za výzvou – výzvu není potřeba jen překonat, ale i se na ni dokázat ohlédnout, jak probíhalo plnění výzvy, jestli se povedlo splnit, co sis předsevzal/a, co ses naučil/a a co by se dalo příště udělat lépe.