Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
roverske_sliby [2019/12/09 10:30]
Miroslav Martinek
roverske_sliby [2019/12/09 10:30] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 5: Řádek 5:
 A RÁDCE VE STŘEDISKU]] úvahy, návody a poznámky pro vedoucí oddílů a středisek, výchovné a roverské zpravodaje. A RÁDCE VE STŘEDISKU]] úvahy, návody a poznámky pro vedoucí oddílů a středisek, výchovné a roverské zpravodaje.
  
-=== **Roverský slib** ===+===Roverský slib===
  
 Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,