Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
roverske_oceneni [2019/11/17 00:20]
Michal Holobrádek [UDĚLENÁ OCENĚNÍ]
roverske_oceneni [2019/12/13 23:07] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 53: Řádek 53:
 ^ 15 | Alex |         ​Jiří| ​   Dorazil| 12.10.2019 |    >> |Dlouhodobá činnost pro rovery, dlouhodobé aktivní působení v RO, vedení strategického projektu Junáka s RS tématikou, ...| ^ 15 | Alex |         ​Jiří| ​   Dorazil| 12.10.2019 |    >> |Dlouhodobá činnost pro rovery, dlouhodobé aktivní působení v RO, vedení strategického projektu Junáka s RS tématikou, ...|
 ^ 16 | Šmudla| ​        ​Pavel| ​   Martinek| 17.11.2019 |    >> |Šéf RO 2017 - 2019, dlouhodobý člen RO od 2013, pořádání oblastních RS akcí, zakladatel RT Našrot| ^ 16 | Šmudla| ​        ​Pavel| ​   Martinek| 17.11.2019 |    >> |Šéf RO 2017 - 2019, dlouhodobý člen RO od 2013, pořádání oblastních RS akcí, zakladatel RT Našrot|
 +^ 17 | |         ​Libor| ​   Čermák| 13.12.2019 |    > |střediskový (2015-2019) a okresní (2016-současnost) roverský zpravodaj, regionální akce pro RS, týmy celostátních RS projektů např. Obrok|
  
  --- //​[[michal.holobradek@skaut.cz|Michal Holobrádek]] 2019/11/17 14:30//  --- //​[[michal.holobradek@skaut.cz|Michal Holobrádek]] 2019/11/17 14:30//