Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
roverske_oceneni [2019/10/12 19:54]
Pavel Martinek [UDĚLENÁ OCENĚNÍ]
roverske_oceneni [2019/11/17 00:20] (aktuální)
Michal Holobrádek [UDĚLENÁ OCENĚNÍ]
Řádek 52: Řádek 52:
 ^ 14 | Špáťa |         ​Jan| ​   Špatenka| 25.5.2019 | > |Šéf akce OB19| ^ 14 | Špáťa |         ​Jan| ​   Špatenka| 25.5.2019 | > |Šéf akce OB19|
 ^ 15 | Alex |         ​Jiří| ​   Dorazil| 12.10.2019 |    >> |Dlouhodobá činnost pro rovery, dlouhodobé aktivní působení v RO, vedení strategického projektu Junáka s RS tématikou, ...| ^ 15 | Alex |         ​Jiří| ​   Dorazil| 12.10.2019 |    >> |Dlouhodobá činnost pro rovery, dlouhodobé aktivní působení v RO, vedení strategického projektu Junáka s RS tématikou, ...|
 +^ 16 | Šmudla| ​        ​Pavel| ​   Martinek| 17.11.2019 |    >> |Šéf RO 2017 - 2019, dlouhodobý člen RO od 2013, pořádání oblastních RS akcí, zakladatel RT Našrot|
  
- --- //[[sid@skaut.cz|Miroslav Martinek]] 2017/06/28 14:30//+ --- //[[michal.holobradek@skaut.cz|Michal Holobrádek]] 2019/11/17 14:30//