Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
roverska_heraldika [2019/11/11 10:25]
Miroslav Martinek
roverska_heraldika [2019/11/11 10:25] (aktuální)
Miroslav Martinek [Užívané zkratky a označování]
Řádek 108: Řádek 108:
  
 ====== Užívané zkratky a označování ====== ====== Užívané zkratky a označování ======
-  * RS - zkratka původního anglického "Rover Scout" tedy pro nás Roveři i Rangers bez ohledu na pohlaví, **dnes preferovaná** +  ​* **RS** - zkratka původního anglického "Rover Scout" tedy pro nás Roveři i Rangers bez ohledu na pohlaví, **dnes preferovaná** 
-  * R&R - zkracování českého označování slov Roveři a Rangers, které uvádí věkovou skupinu dle pohlaví +  ​* **R&R** - zkracování českého označování slov Roveři a Rangers, které uvádí věkovou skupinu dle pohlaví 
-  * RR - zkratka vzniklá zjednodušením původního R&R viz výše+  ​* **RR** - zkratka vzniklá zjednodušením původního R&R viz výše