Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
roverska_heraldika [2018/09/21 11:40]
Miroslav Martinek [Výtažek z Junácké symboliky, 1990]
roverska_heraldika [2019/11/11 10:25] (aktuální)
Miroslav Martinek [Užívané zkratky a označování]
Řádek 106: Řádek 106:
  
 ^ {{:​ichdien-stary.png?​200}} | {{::​ichdien-novejsi.png?​200|}} | {{:​rs-jun-symb.png?​200|}} | {{:​rs-hul.png?​300|}} | ^ {{:​ichdien-stary.png?​200}} | {{::​ichdien-novejsi.png?​200|}} | {{:​rs-jun-symb.png?​200|}} | {{:​rs-hul.png?​300|}} |
 +
 +====== Užívané zkratky a označování ======
 +  * **RS** - zkratka původního anglického "Rover Scout" tedy pro nás Roveři i Rangers bez ohledu na pohlaví, **dnes preferovaná**
 +  * **R&R** - zkracování českého označování slov Roveři a Rangers, které uvádí věkovou skupinu dle pohlaví
 +  * **RR** - zkratka vzniklá zjednodušením původního R&R viz výše