Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
regionalni_rovering [2018/03/09 12:45]
Miroslav Martinek [Inspirace]
regionalni_rovering [2018/03/09 12:45] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 5: Řádek 5:
 Základem aktivní spolupráce a společné činnosti roverských uskupení (i jednotlivců) v nějakém konkrétním regionu je postaveno na **vzájemných vztazích (pozitivních)**. Základem aktivní spolupráce a společné činnosti roverských uskupení (i jednotlivců) v nějakém konkrétním regionu je postaveno na **vzájemných vztazích (pozitivních)**.
  
-Pro podporu a rozvoj vzájemných vztahů mezi roverskými uskupeními (i jednotlivci) v rámci konkrétních regionů máme podpůrné nástroje ve formě [[roversky_zpravodaj|roverských zpravodajů]] v místních jednotkách,​ [[průvodců]],​ projektů a akcí.+Pro podporu a rozvoj vzájemných vztahů mezi roverskými uskupeními (i jednotlivci) v rámci konkrétních regionů máme podpůrné nástroje ve formě [[roversky_zpravodaj|roverských zpravodajů]] v místních jednotkách,​ [[[[roversky_pruvodce|průvodců]],​ projektů a akcí.
  
 Cílem Regionálního roveringu je: Cílem Regionálního roveringu je: