Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pristup-vk-k-rs [2019/12/06 10:03]
Miroslav Martinek vytvořeno
pristup-vk-k-rs [2019/12/06 10:05] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 50: Řádek 50:
   * Ve výjimečných případech dle kapacit poskytnout přednášejícího ze svých řad   * Ve výjimečných případech dle kapacit poskytnout přednášejícího ze svých řad
  
 + --- //​[[ro@skaut.cz|Jan Přibyl Junior a Roverský odbor, startegické téma Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Roverské vůdcovské kompetence]] 2019/12/06 10:04//