Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metodicke_dokumenty_k_roveringu [2019/12/06 09:52]
Miroslav Martinek
metodicke_dokumenty_k_roveringu [2019/12/06 09:53] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 3: Řádek 3:
  
 ^ Název: ​  | **[[pristup-VK-k-RS|Doporučený přístup vůdcovských kurzů k přípravě vůdců k práci s roverskou výchovnou kategorií]]** | ^ Název: ​  | **[[pristup-VK-k-RS|Doporučený přístup vůdcovských kurzů k přípravě vůdců k práci s roverskou výchovnou kategorií]]** |
-^ Autor    | Jan Přibyl Junior a Roverský odbor, startegické téma Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: ​Roversé ​vůdcovské kompetence, 12/2019 |+^ Autor    | Jan Přibyl Junior a Roverský odbor, startegické téma Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: ​Roverské ​vůdcovské kompetence, 12/2019 |
 ^ Popis   | Vůdcovské kurzy jsou jedním z klíčových prvků skautského vzdělávání,​ ale také směřování výchovy v Junáku - českém skautu, neboť ovlivňují a nasměrovávají budoucí vedoucí oddílů. Ukazují a určují vhodné cesty a přístupy, jak vést oddíl. Vzdělávají nejen v oblasti práva, komunikace, hospodaření,​ ale také (a to především) ve stránce osobnostní,​ výchovné a metodické. Předávají budoucím vedoucím, jak pracovat s dětmi a mládeží a současně svým apelem zdůrazňují některé oblasti, jež jsou pro vedoucí dle daného kurzu více či méně důležité. | ^ Popis   | Vůdcovské kurzy jsou jedním z klíčových prvků skautského vzdělávání,​ ale také směřování výchovy v Junáku - českém skautu, neboť ovlivňují a nasměrovávají budoucí vedoucí oddílů. Ukazují a určují vhodné cesty a přístupy, jak vést oddíl. Vzdělávají nejen v oblasti práva, komunikace, hospodaření,​ ale také (a to především) ve stránce osobnostní,​ výchovné a metodické. Předávají budoucím vedoucím, jak pracovat s dětmi a mládeží a současně svým apelem zdůrazňují některé oblasti, jež jsou pro vedoucí dle daného kurzu více či méně důležité. |