Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
metodicke_dokumenty_k_roveringu [2019/12/06 09:53]
Miroslav Martinek
metodicke_dokumenty_k_roveringu [2020/12/06 14:44] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Sesbírané metodické materiály pro rovery a rovering ====== ====== Sesbírané metodické materiály pro rovery a rovering ======
  
 +^ Název: ​  | **[[metodika_rs|Roverská metodika, ROVERING – PUTOVÁNÍ KE SKAUTSKÉ DOSPĚLOSTI]]** |
 +^ Autor    | Kolektiv autorů, tým startegického tématu Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Roverská metodika, 12/2020 |
 +^ Popis   | Roverská metodika se právě realizuje v rámci projektu strategického tématu Podpora roverské výchovné kategorie. Její aktuální rozpracovanou a graficky neosazenou verzi můžete shlédnout zde. I když není ještě finálně dokončena, jistě se z ní už teď dá čerpat mnohé pro práci s RS. |
 +
 +^ Název: ​  | **[[R20b|Rovering ve dvaceti bodech R20b]]** |
 +^ Autor    | Roverský odbor, tým startegického tématu Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Revize roverského programu, 04/2020 |
 +^ Popis   | Rovering ve dvaceti bodech má za cíl stručně a výstižně shrnout vše podstatné o roveringu. Vznikl s cílem přinést odpovědi na koncepční otázky o roveringu, které byly do této doby nezodpovězené a často debatované. Rovering ve dvaceti bodech je napsán v souladu s Metodikou pro práci s roverským věkem. Pokud se dá o metodice říci, že je závazná, je závazný i tento text. Na rozdíl od metodiky se záměrně jedná o krátký formát, který má být snadno dostupný všem. Text je určen zejména roverům a vůdcům. Dá se však chápat i jako koncepční dokument. |
  
 ^ Název: ​  | **[[pristup-VK-k-RS|Doporučený přístup vůdcovských kurzů k přípravě vůdců k práci s roverskou výchovnou kategorií]]** | ^ Název: ​  | **[[pristup-VK-k-RS|Doporučený přístup vůdcovských kurzů k přípravě vůdců k práci s roverskou výchovnou kategorií]]** |