Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
metodicke_dokumenty_k_roveringu [2019/05/28 09:28]
Miroslav Martinek
metodicke_dokumenty_k_roveringu [2019/12/06 09:53] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Sesbírané metodické materiály pro rovery a rovering ====== ====== Sesbírané metodické materiály pro rovery a rovering ======
 +
 +
 +^ Název: ​  | **[[pristup-VK-k-RS|Doporučený přístup vůdcovských kurzů k přípravě vůdců k práci s roverskou výchovnou kategorií]]** |
 +^ Autor    | Jan Přibyl Junior a Roverský odbor, startegické téma Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Roverské vůdcovské kompetence, 12/2019 |
 +^ Popis   | Vůdcovské kurzy jsou jedním z klíčových prvků skautského vzdělávání,​ ale také směřování výchovy v Junáku - českém skautu, neboť ovlivňují a nasměrovávají budoucí vedoucí oddílů. Ukazují a určují vhodné cesty a přístupy, jak vést oddíl. Vzdělávají nejen v oblasti práva, komunikace, hospodaření,​ ale také (a to především) ve stránce osobnostní,​ výchovné a metodické. Předávají budoucím vedoucím, jak pracovat s dětmi a mládeží a současně svým apelem zdůrazňují některé oblasti, jež jsou pro vedoucí dle daného kurzu více či méně důležité. |
 +
 +^ Název: ​  | **[[prvni-kroky-rs-kmene|PRVNÍ (K)ROKY ROVERSKÉHO KMENE]]** |
 +^ Autor    | Kolektiv autorů a Roverský odbor, startegické téma Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Podpora vzniku roverských kmenů, 12/2019 |
 +^ Popis   | Cílem této příručky je podat pomocnou ruku při zakládání roverských kmenů. Chceme pomoct lidem, kteří by rádi kmen rozjeli, ale nejsou si jistí, kde začít a na co si dát pozor. Své si v ní taky najdou roveři a rangers, kteří už svůj fungující kmen mají, protože příručka obsahuje mnoho nápadů a inspirace do roverské činnosti. Věříme, že bude přínosem i pro vedoucí středisek, výchovné a roverské zpravodaje. Pro ty je určena především poslední kapitola. Pokud nechceš zakládat roverský kmen, ale jen něco dozvědět o roveringu, pak mnoho užitečných odkazů najdeš v závěru příručky. |
 +
 +
 +^ Název: ​  | **[[https://​docs.google.com/​document/​d/​1inwBnsuqI20gik4TaKSG0faa-dNhQTUJJ7gJFu6H5eg/​edit?​usp=sharing|CO PRO ROVERY, RANGERS A RÁDCE VE STŘEDISKU]]** |
 +^ Autor    | Sid - Miroslav Martinek, skupina VÝVAR, středisko Světla Blansko |
 +^ Popis   | je rozpracováno,​ úvahy, návody a poznámky pro vedoucí oddílů a středisek |
 +
 +
 +^ Název: ​  | **[[Splétání Roverské sítě|Splétání Roverské sítě]]** |
 +^ Autor    | Vlče, Roverská porada 2016 |
 +^ Popis   ​| ​ |
  
  
Řádek 7: Řádek 26:
  
  
-^ Název: ​  | **[[Splétání Roverské sítě|Splétání Roverské sítě]]** | +^ Název: ​  | **[[vite_kde_byl_rovering_pred_deseti_lety|Víte, kde byl rovering před deseti lety?]]** | 
-^ Autor    | Vlče, Roverská porada 2016 |+^ Autor    | Šle - Michaela Petříková 2015 |
 ^ Popis   ​| ​ | ^ Popis   ​| ​ |
  
Řádek 25: Řádek 44:
 ^ Autor    | účastníci,​ Roverská porada 2009 | ^ Autor    | účastníci,​ Roverská porada 2009 |
 ^ Popis   ​| ​ | ^ Popis   ​| ​ |
- 
- 
-^ Název: ​  | **[[vite_kde_byl_rovering_pred_deseti_lety|Víte,​ kde byl rovering před deseti lety?]]** | 
-^ Autor    | Šle - Michaela Petříková 2015 | 
-^ Popis   ​| ​ | 
- 
- 
-^ Název: ​  | **[[https://​docs.google.com/​document/​d/​1inwBnsuqI20gik4TaKSG0faa-dNhQTUJJ7gJFu6H5eg/​edit?​usp=sharing|CO PRO ROVERY, RANGERS A RÁDCE VE STŘEDISKU]]** | 
-^ Autor    | Sid - Miroslav Martinek, skupina VÝVAR, středisko Světla Blansko | 
-^ Popis   | je rozpracováno,​ úvahy, návody a poznámky pro vedoucí oddílů a středisek |