Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metodicke_dokumenty_k_roveringu [2018/02/13 10:59]
Miroslav Martinek
metodicke_dokumenty_k_roveringu [2019/05/28 09:28] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 1: Řádek 1:
-  * [[Jak na rovery]]Pavel Martinek - Šmudla a Libor Pospíšil ​HELPDESK 2015 +====== Sesbírané metodické materiály pro rovery a rovering ====== 
-  * [[Splétání Roverské sítě|Splétání Roverské sítě]]Vlče Roverská porada 2016 + 
-  * [[Manifest českého roveringu]]KIF - kruh instruktorů FONS 2015 + 
-  * [[kdo_je_to_rover|Kdo je to rover / rangers]]základ z Roverské porady 2010 +^ Název: ​  ​| **[[Jak na rovery]]** | 
-  * [[co_znamena_rovering|Úmluva o českém roveringu]]účastníci ​Roverská porada 2009 +^ Autor    | Pavel Martinek - Šmudla a Libor PospíšilHELPDESK 2015 | 
-  * [[vite_kde_byl_rovering_pred_deseti_lety|Víte,​ kde byl rovering před deseti lety?]] Šle - Michaela Petříková 2015+^ Popis   ​| ​ 
 + 
 + 
 +^ Název: ​  | **[[Splétání Roverské sítě|Splétání Roverské sítě]]** | 
 +^ Autor    | VlčeRoverská porada 2016 | 
 +^ Popis   ​| ​ 
 + 
 + 
 +^ Název: ​  | **[[Manifest českého roveringu]]** | 
 +^ Autor    | KIF - kruh instruktorů FONS2015 | 
 +^ Popis   ​| ​ 
 + 
 + 
 +^ Název: ​  | **[[kdo_je_to_rover|Kdo je to rover / rangers]]** | 
 +^ Autor    | základ z Roverské porady 2010 | 
 +^ Popis   ​| ​ 
 + 
 + 
 +^ Název: ​  | **[[co_znamena_rovering|Úmluva o českém roveringu]]** | 
 +^ Autor    | účastníciRoverská porada 2009 | 
 +^ Popis   ​| ​ 
 + 
 + 
 +^ Název: ​  | **[[vite_kde_byl_rovering_pred_deseti_lety|Víte,​ kde byl rovering před deseti lety?]]** | 
 +^ Autor    | Šle - Michaela Petříková 2015 
 +^ Popis   ​| ​ | 
 + 
 + 
 +^ Název: ​  | **[[https://​docs.google.com/​document/​d/​1inwBnsuqI20gik4TaKSG0faa-dNhQTUJJ7gJFu6H5eg/​edit?​usp=sharing|CO PRO ROVERY, RANGERS A RÁDCE VE STŘEDISKU]]** | 
 +^ Autor    | Sid - Miroslav Martinek, skupina VÝVAR, středisko Světla Blansko | 
 +^ Popis   | je rozpracováno,​ úvahy, návody a poznámky pro vedoucí oddílů a středisek |