Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mapa_prvku_roveringu [2019/06/03 10:44]
Miroslav Martinek
mapa_prvku_roveringu [2019/06/03 12:30] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 8: Řádek 8:
 Mapa je stále v průběhu tvorby. Aktuální stav zaznamenán k 31. 05. 2019. Mapa je stále v průběhu tvorby. Aktuální stav zaznamenán k 31. 05. 2019.
  
-Dále vzniklo toto schéma "Cesta rovera",​ která se zabývá procesem/​cestou běhěm stárnutí a růstu v roverském věku.+Dále vzniklo ​podobnou cestou jako "​mapa" ​toto schéma "Cesta rovera",​ která se zabývá procesem/​cestou běhěm stárnutí a růstu v roverském věku.
  
 ^ {{:​cesta_rovera_v4.jpg?​400|}} | ^ {{:​cesta_rovera_v4.jpg?​400|}} |
 ^ {{ :​cesta_rovera_v4.pdf | cesta v plném rozlišení verze v4}} | ^ {{ :​cesta_rovera_v4.pdf | cesta v plném rozlišení verze v4}} |
  
-V souvislosti s Mapou roveringu, potřebou výkladu či doplnění, můžete kontaktovat ​ --- //​[[sid@skaut.cz|Miroslav Martinek]] 2019/06/01 14:35//+V souvislosti s Mapou roveringu ​či cestou, potřebou výkladu či doplnění, můžete kontaktovat ​ --- //​[[sid@skaut.cz|Miroslav Martinek]] 2019/06/01 14:35//