Roverská wiki

Je mi 15, a co dál?

IndexČlánky → Je mi 15, a co dál?

V peněžence nosíš novou občanku, na rameni se ti červená roverská šňůrka a s pohledem upřeným do plamenů táborového ohně přemítáš, co bude dál s tvým skautováním. Dost se toho poslední dobou ve tvém životě mění – v září jdeš na střední a do tanečních, už si můžeš udělat řidičák na skútra a zákon ti dovoluje začít i sexuální život. A pár novinek má pro tebe i skauting.

Už je ti jasné, že odrůstáš skautskému věku, mimochodem červená šňůrka je toho viditelným důkazem. Skautské heslo „Alespoň jeden dobrý skutek denně.“ se mění na „Sloužím!“ a to vlastně znamená „dobrý skutek při každé příležitosti“. Ale to nejsou všechny výzvy, které se ti vykročením na roverskou cestu nabízí. Pojďme se podívat, jaké jsou teď tvé skautské možnosti:

Služba v oddíle

Tvůj oddíl je skvělou příležitostí, jak heslo Sloužím plnit. V oddíle je každá ruka dobrá a oddílová rada po tobě nejspíš hladově skočí a s radostí tě přijme do svých řad. Budeš tak mít možnost se plně podílet na plánování a organizaci oddílového života. Pokud jsi družinovým rádcem, určitě není od věci jím ještě nějakou dobu zůstat, dokud to bude pro tebe a tvou družinu dobré. Od patnácti si můžeš absolvovat čekatelský kurz a čekatelská zkouška tě budou opravňovat ke spoluúčasti ve vedení (tj. jako zástupce vůdce) oddílu či tábora a k pořádání krátkodobé akce. Čekatelky jsou také jednou z podmínek pro pozdější splnění zkoušky vůdcovské, ale na tu si budeš muset počkat až do osmnácti. Je také důležité uvědomit si, že od patnácti jsi nejen ve skautu trestně odpovědný/á, takže pokud například zanedbáš dozor nad svou družinou a něco se stane, můžeš z toho být částečně obviněn(a). Neváhej se o tom všem poradit se svým vůdcem.

Pomoc středisku

Pokud v oddíle nechceš nebo nemůžeš zůstat, uplatnění jistě najdeš v činnosti střediska. Můžeš pomáhat při jednotlivých akcích či mít něco na starosti trvale (např. správu knihovny, údržbu vybavení, psaní článků do novin atp.). Jestli na středisku pořádáte nějaké charitativní sbírky (třeba Postavme školu v Africe), jsi teď už způsobilý/á dostat od pořadatele plnou moc k její organizaci. Podle nových stanov Junáka máš také možnost oficiálně zastávat některé činovnické funkce, např. být zpravodajem, hospodářem, voleným členem střediskové rady apod.

Roverský program

O roverském programu by se dal napsat samostatný článek či knížka – tu už koneckonců jako čerstvý rover asi máš, je to Roverský začátek. V něm se dočteš o roverských ideálech, výzvách, projektech a mezinárodních akcích. Přidej se ke kmeni ve vašem středisku nebo okrese, a pokud nikde žádný není, tak ho s partou kamarádů založte, ať nejsi na rovering sám. Jestli jedno ani druhé není možné, nezoufej, leccos se dá dělat i v jednom člověku. Během roku se všude možně po republice (a jinde ve světě!) koná nespočet akcí a kurzů, kde si můžeš užít spoustu zábavy, něco nového se naučit a poznat zajímavé lidi. Jejich přehled najdeš na RoverNetu a některé z nich také

Kučerová Barbora Kmen č.86 http://casopisy.skaut.cz/kmen/662