Roverská wiki

Jak se úspěšně poprat s náborovou akcí pro veřejnost

IndexČlánky → Jak se úspěšně poprat s náborovou akcí pro veřejnost

Volnočasových aktivit je v současné době nespočet a naším úkolem je nezaniknout v hromadě náborových letáčků a nalákat nové děti do našich oddílů. Jak na to? Co takhle uspořádat dětský den? Jedinečná příležitost k propagaci vlastního střediska či oddílu a osvědčený způsob jak získat nové členy.

Plánování

Jako všechno ostatní i náborový dětský den potřebuje mít své cíle a smysl, aby mohl být úspěšný. Byť se dá naplánovat a nachystat během deseti dnů, je fajn začít vymýšlet s předstihem alespoň měsíce. V případě, že děláte tradiční nábor na začátku roku, začněte klidně pár dní po návratu z tábora. Určitě je ale možné dělat i nábory v pololetí, když potřebujete doplnit členy do družin. V případě předškoláčků se vyplatí dělat nábory již v červnu po zápisu do školy. Je potřeba si ujasnit, co všechno od náboru očekáváme. Kromě získání nových členů můžeme ukázat, čemu všemu se skauting věnuje. Můžeme upozornit konkrétně na své středisko. Skoro každý sice ví, že existují skauti, ale kolik rodičů má přehled o tom, jaké oddíly působí v jeho čtvrti?

Propagace

Před akcí je nejdůležitější o sobě dát vědět. V multimediálním 21. století to nikdy nebylo snazší. Sdílejte informace (základem je kvalitní a atraktivní letáček) nejen přes vaše webové stránky, ale i přes Facebook – ten střediskový či oddílový. Můžete ho také zveřejnit třeba na stránkách vaší městské části nebo na fóra a skupiny na Facebooku, kde se sdružují maminky na mateřské dovolené. Do šíření zapojte rodiče vašich členů a poproste je o propagaci mezi jejich kamarády či v zaměstnání. Nejefektivnějším způsobem je však stále roznášení letáčků přímo mezi děti. Domluvte se s řediteli blízkých i vzdálených škol a poproste je o možnost návštěvy ve třídách. Většina bude ochotná a ráda vám to umožní, případně vám přislíbí alespoň distribuci letáčků mezi děti. Vytvořte dvojice a pozvěte děti na vaši akci – pomůže poutavý název (Cesta kolem světa, Den superhrdinů, Strašidelný den) a lákavý program. Nezapomeňte vyvěsit letáčky i na školních nástěnkách, kdyby náhodou někdo svou pozvánku ztratil.

Program

Základem úspěchu je hravé téma. Nemusí být ani aktuální. Důležité je, jak dokážete děti do děje vtáhnout. Tematické disciplíny i jejich názvy, kostýmy pro rozhodčí na stanovištích nebo třeba suvenýr pro každého na startu poslouží naprosto skvěle. Náplň jednotlivých aktivit můžete namíchat z klasických disciplín (skákání v pytli, ping-pong slalom atd.), ze skautských činností (použití mapy, buzoly, uzlování, střílení z luku, lanové překážky) a zapojit můžete například i vaše netradiční oddílové hry, které jen tak někdo nezná. Nezapomeňte na odměny pro děti – propagační materiály a nejrůznější náborové předměty se skautskou tématikou jdou na dračku.

Program pro rodiče

Nezapomeňte připravit program i pro rodiče dětí – čím více času s vámi stráví, tím více se dozví a tím nadšenější budou. Promítejte fotky, připravte si prezentaci o skautingu a středisku, nachystejte papír pro společný výkres účastníků a návštěvní knihu pro zpětnou vazbu. V případě, že se akce uskuteční blízko klubovny, nezapomeňte ji nechat otevřenou k nahlédnutí. Můžete zřídit tematický fotokoutek – pokud fotky vyvěsíte po akci na stránkách, rodiče i děti je určitě navštíví.

Nábor samotný a starost o rodiče a ostatní návštěvníky

Jak tedy oslovit potenciální členy? Zkuste každému účastníkovi při předávání odměny dát ještě letáček s informacemi o vašem oddíle nebo představte vaši činnost jeho rodičům. Je vhodné zřídit menší občerstvovací stanici, kde rodiče mohou zůstat, než se děti vydovádí.

Organizace

V samotný den konání akce nezapomeňte vstát včas. S přípravou stanovišť, klubovny a zázemí začněte hned zrána. Přesvědčte se, že jsou všechny aktivity dobře připravené (je dobré vyhradit člověka z týmu, který se bude starat o stanoviště) a že „obsluha“ ví, co dělat. Rozdělte úlohy – využít můžete i nejmenší světlušky a vlčata, kteří pomohou s obsluhou stanovišť (celý den vám tam ale nevydrží – zkuste je pustit také na jednotlivé aktivity v průběhu dne), skautky a skautky – ti můžou mít na povel jednotlivá stanoviště, vedoucí se můžou věnovat rodičům. Nezapomeňte dopředu naplánovat výměnu obsluhy stanoviště, ať má možnost si odpočinout. V případě, že se akce koná u klubovny, postarejte se, aby vypadala k světu – ukliďte ji, vytáhněte kroniky, fotky z archivu i ty z posledního tábora. Během akce několikrát zkontrolujte, jestli někde není nějaký zádrhel (fronty na stanovišti jsou nejčastějším problémem).

Bezpečnost

Nezapomeňte dovybavit lékárničku a mít na akci někoho se zdravotnickým kurzem. Pokud se chystáte mít akci v lese, dobře vyznačte trasu či území. Pro organizátory i návštěvníky upřesněte místo, kam chodit v případě úrazu. Myslete na pitný režim v případě horka.

Zpětná vazba

Ptejte se vedoucích i členů, jak se jim akce líbila, co by udělali jinak a co mělo úspěch. Zjistěte od nováčků, jak se o vašem oddíle dozvěděli. Pokud z vaší náborové akce, tak zkuste zapátrat, co je přesvědčilo se přihlásit, co je zaujalo a potěšilo a co by změnili. Dobré je také srovnat celkový počet účastníků na akci a počet nabraných nováčků.

Archivace

Celou akci, tedy vaše plány, zápisy z porad, program a zpětnou vazbu uschovejte a dejte k nahlédnutí ostatním. Je škoda nechat povedenou akci zapomenutou, za pár let se může stejné téma použít znovu.

Na co si dát pozor?

Termín konání – stanovte datum co nejdříve (když svoji akci oznámíte veřejnosti první, můžete snížit riziko souběžné akce pořádané jinou organizací). Povolení – zjistěte, jaké úřady nebo instituce musíte o konání akce informovat (radnici, správu parku atp.), a vyřiďte potřebné papírování co nejdříve. Lidské zdroje – dejte vědět svým členům, že takovouto akci chystáte (práce se najde pro každého, nebojte se oslovit všechny věkové kategorie).

Autor fotografií: Karel Konečný

Jiří Zajíc - Edy Roverský kmen ročník 20 /č. 96 https://casopisy.skaut.cz/kmen/787