Roverská wiki

I družina může mít cíl

IndexČlánky → I družina může mít cíl

Jsi skautka či skaut, je ti něco mezi 15–17 lety a dostaneš na starost svou vlastní družinu. A teď zkus vymyslet, co s ní budeš dělat!

Nejdříve si zjisti, jak to u vás v oddíle funguje. Existuje někdo jako oddílový rádce – člověk, který ti poradí, jak správně vést a pomůže ti v začátcích? Možná se mu u vás neříká oddílový rádce, ale je velkou výhodou pro tebe i pro celý oddíl někoho takového mít. Neboj se za ním přijít pro radu, jistě nebude zbytečná.

Zjisti od něj co nejvíce informací o tom, co vše máš na starosti a jak velká část programu na tobě leží. Máš mít na starosti pouze družinové schůzky, či se máš podílet i na přípravě akcí? Nebo kromě tebe vede družinu i nějaký zkušenější vedoucí, který dělá většinu programu, a ty mu máš pouze pomáhat s přípravou?

Poté zjisti, v jakých mantinelech by ses měl pohybovat. Má tvůj oddíl nějaké cíle a plán, jak je naplňovat? Používáte v oddíle stezky a jakým způsobem? Je ještě něco, co bys měl při přípravě programu respektovat?

Tak, teď už víš, co se po tobě chce, ale ještě nevíš nic o svých svěřencích. Je rozdíl vést ty nejmenší světlušky nebo starší skautky. I v jedné věkové kategorii se může v družině sejít mnoho rozdílných osobností. Zeptej se, jaké mají zájmy, kolik mají sourozenců, co je baví ve škole… Také je dobré znát zdravotní stav všech členů družiny. Například u kimovky by se mohla neznalost různých alergií vymstít.

Cíl

V jedné písničce se zpívá: „I cesta může být cíl!“ To je sice někdy pravda, ale přece jenom je užitečné si určit pevný a konkrétní cíl, který zaručí, že se na cestě neztratíš. Jak na to? Už asi víš, jestli tvůj oddíl nemá nějaké cíle již vytvořené a společné pro všechny družiny. Pokud ano, měl by ses jim podřídit a své družinové vytvářet podle těch oddílových.

A jak si takový cíl vytvořit? Představ si svou družinu o rok později. Co chceš, aby se družina naučila? Zúčastnila se skautských závodů? Pokud ano, měl bys ji na to řádně připravit. Chceš, aby si členové splnili skautskou stezku? Pak bude potřeba dát stezce v programu prostor a vytrvale skauty k plnění motivovat. Nezapomeň, že jedním z cílů by mělo být budovat z družiny dobrou partu. Bez ní je totiž těžké dosáhnout jakýchkoliv jiných cílů.

Vytvoření plánu

Nyní sis v hlavě ujasnil, co chceš se svou družinou dokázat. No a protože hlava toho moc neudrží, je dobré si to všechno sepsat na papír. Rozepiš si měsíce a ke každému připiš, co v něm chceš zvládnout. Pokud už tě napadají konkrétní aktivity, třeba hry, pomocí kterých by se zrovna tuto dovednost mohli naučit, tak si je rovnou poznamenej. Při vytváření schůzky se potom podívej do plánu a vyhraď si čas na to, abys splnil svůj cíl.

Na konec ještě zůstává otázka: Mít, či nemít celoroční hru? Celoroční hra baví a motivuje k lepším výsledkům, což jsou dvě velká plus. Nevýhodou je, že zabere větší či menší část schůzky. Pomůže-li ti celoroční hra ke splnění cílů tvé družiny, neboj se ji využít. Pokud by však dosažení cílů omezovala, raději se obejdi bez ní.

Kontrolní otázky:

  • Kdo v oddíle funguje jako družinový rádce?
  • Kolik programu budu připravovat?
  • Má náš oddíl nějaké cíle? Ne x Ano (Jaké?)
  • Používají se v našem oddíle stezky? Ne x Ano (Jakým způsobem?)
  • Kdo jsou členové mé družiny?
  • Jakou chci mít družinu za rok?

Závodná Hana Kmen č.86 http://casopisy.skaut.cz/kmen/662