Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fons [2018/08/02 09:36]
Miroslav Martinek
fons [2018/08/02 09:36] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 25: Řádek 25:
  
 Od roku 2000 se rovněž každoročně koná setkání KIF (Kruhu instruktorů Fons), což je jakási volná platforma pro koordinaci a rozhodování záležitostí roverských kurzů, vycházejících z myšlenkových základů Fons. Cílem KIFu je mj. hledání potřeb Junáka a jejich naplňování v rámci kurzů, vzájemná inspirace a reflexe (co se na kurzech povedlo a čeho se naopak vyvarovat) i podpora vzdělávání instruktorů. Od roku 2000 se rovněž každoročně koná setkání KIF (Kruhu instruktorů Fons), což je jakási volná platforma pro koordinaci a rozhodování záležitostí roverských kurzů, vycházejících z myšlenkových základů Fons. Cílem KIFu je mj. hledání potřeb Junáka a jejich naplňování v rámci kurzů, vzájemná inspirace a reflexe (co se na kurzech povedlo a čeho se naopak vyvarovat) i podpora vzdělávání instruktorů.
 +
 +[[http://​roverskekurzy.cz/​]]
  
  --- //[[|Michal Srubař Grizzly]] 2018/08/02 09:34//  --- //[[|Michal Srubař Grizzly]] 2018/08/02 09:34//