Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vrstevnicka_vychova_jak_ji_bp_znal_i_neznal [2016/08/09 19:53]
ifanka vytvořeno
vrstevnicka_vychova_jak_ji_bp_znal_i_neznal [2017/05/29 14:43] (aktuální)
Řádek 62: Řádek 62:
 Další informace o metodě SOLE najdete na www.ted.com/​prize/​sole_toolkit. Další informace o metodě SOLE najdete na www.ted.com/​prize/​sole_toolkit.
  
---- //​[[|Babejová Martina]] Kmen č.88//+--- //​[[|Babejová Martina]] Kmen č.88 [[http://​casopisy.skaut.cz/​kmen/​680]]//