Roverská wiki

Těžký návrat do oddílové reality

IndexČlánky → Těžký návrat do oddílové reality

Znáte ten vtip? Na první oddílové poradě se sejde Dejv, který byl na čekatelkách, Veverka, která se právě vrátila z roverského kurzu, Myšák, který byl přes léto na zahraniční základně, Pipi, která byla na vůdcáku, a Šaman, který kromě tábora makal celé léto v práci a na baráku. Dejv mluví hrozně nadšeně o tom, jak musíme zavést drsnější výzvy, které budou konečně skauty motivovat. Veverka už přináší plán na roverskou výpravu s druhým kmenem. Myšák chce peníze na podzimní výlet na Slovensko s celou družinou a Pipi ukazuje nákres oddílových tradic, z nichž většina je přeškrtaných. Šamanovi jde z toho hlava kolem a neví, jestli má uhodit pěstí do stolu, nebo raději utéct a nepřekážet. Dost možná podobné „vtipy“ znáte, zvlášť pokud jste se právě sami z nějakého kurzu vrátili. Vy ale můžete ovlivnit, jakou bude mít pointu!

Předně je potřeba si říct, že právě motivace a nadšení do nových věcí v oddíle jsou zamýšlenými důsledky vzdělávacích i zážitkových kurzů a není na nich nic špatného. Chuť zkoušet dělat věci jinak a inspirovat se u ostatních není samozřejmá a právě kurzy mohou být tím zdrojem, ze kterého energii pro oddíl čerpáme.

Na kurzu vypadá všechno tak nějak líp – problémy se zdají řešitelné, překážky překonatelné, energie nekonečná. Všichni jedou na stejné vlně a vzájemně se podporují. Jenže na kurzu, a ještě na tom stejném, nebyli všichni z oddílu nebo střediska. Někteří nechtěli a jiní si třeba nemohli dovolit ten „luxus“ přemýšlet deset dní jenom o oddíle, a tudíž jsou v září s myšlenkami i energií na úplně jiné vlně. A podobně jako musí surfař sladit svůj rytmus s vlnami, tak i v oddíle je potřeba v září vyladit všechny vlny tak, aby oddílový surf poponesly o kus dál namísto toho, aby ho potopily.

A teď jistě přichází otázka jak? Co víc můžu udělat než to, že přijdu s novými nápady?

Pojďme se podívat na to, z čeho může nesoulad po návratu z kurzu pramenit a jak se na to připravit.

O co jde? Co mám jako ten, koho se to týká, dělat? Co pro to můžu udělat jako vedoucí oddílu?
Účastníci kurzů (UK) řeší problém, o kterém si zbytek nemyslí, že by ho oddíl měl. Při představování plánů, vytvořených na kurzu, vysvětli ostatním, jak jsi o nich tam uvažoval/a, z jakých konkrétních příkladů vycházíš a proč ses rozhodl/a pro řešení, které navrhuješ. Pokud je možné, aby se do kurzovního projektu například zapojili i ostatní z oddílu, zapoj je. Mluv s nimi o průběhu celého kurzu, tedy i po prvním víkendu apod. Zajímej se o to, co se děje na jednotlivých kurzech, nech si průběžně (i po víkendu) ukázat, co účastníci na kurzu plánují. Domluv se s účastníky, na čem mohou pracovat, v čem vnímáte slabiny oddílu a kde byste potřebovali „nakopnout“. Vymyslete zadání společně, nebudou si pak muset pracně vzpomínat.
UK řeší problém, který je v očích ostatních marginální. Vysvětli dobře svůj postoj, pokus se ukázat výhody, které tvůj návrh přinese celému oddílu. Případně nabídni svou pomoc tam, kde je to podle ostatních víc potřeba, a k nápadu se vrať za dva měsíce. Vyslechni, o jaký problém a řešení se jedná, a zhodnoť, jestli nemůže být pro navrátilce z kurzu správnou výzvou. Ujasněte si, co k vyřešení problému bude potřebovat a jak ho bude řešit, a svěř mu ho.
UK se „rýpou“ v tradicích oddílu. Nesnaž se slepě odmítnout všechno, co jste v oddíle dělali doposud – ptej se vedoucích i bývalých členů, kde se tradice a zvyky vzaly, sám přemýšlej o jejich smyslu. Mysli na to, že někdy stačí program nebo rituál upravit a není nutné ho hned rušit a měnit. Vzpomeň si, jak na tebe tradice působila v době, kdy jsi byl/a skautem/skautkou – možná dává smysl jim a na tobě je jim tento zážitek umožnit. Mluv s oddílem o tom, kde se která tradice vzala a proč ji stále dodržujete. Nech si čas na vysvětlování jednotlivých oddílových zvyklostí. Jen tak jim budou rozumět i další generace a budou je chtít udržovat.
UK chtějí měnit všechno a hned. Všechno naráz nejspíš změnit nepůjde – a i kdyby ano, asi by to způsobilo zmatek. Připrav si plán toho, jak postupně změny do oddílu zapracovávat. A stejně tak s nimi postupně seznamuj oddílovou radu. Buď připravený/á a trpělivý/á. Některé věci budou chvíli (i dlouhou) ležet ladem, časem se k nim ale můžete vrátit. Nezapomeň, že nápady mají i ostatní, a neudus je těmi vlastními. Vyslechni si všechny nápady, které na kurzech vznikly (a to i v případě, že tě zachvacuje panika ve stylu „jsem špatný vedoucí, oni mají tolik energie, tady nezůstane kámen na kameni“), a pak společně s oddílovou radou rozhodněte, kterým návrhům a nápadům se můžete věnovat ještě do Vánoc. Dejte si jasný termín, kdy se budete věnovat i těm dalším.
UK jsou příliš akční, mají najednou víc času a energie než všichni ostatní Tvoje energie má oddílu pomoci, ne ho demotivovat a vyvolat u ostatních pocity viny („nejsem tak dobrý, nezvládám toho tolik, radši nebudu dělat nic, nechám to ostatním“). Snaž se být tahounem a nabízet pomocnou ruku – tys na kurzu dostal/a náboj, předej ho teď ostatním. Pokus se energii směřovat, ale neudus ji. Nech absolventům prostor k realizaci nápadů a využij toho, že chtějí vzít část práce i odpovědnosti na sebe. Nebude to vždy stoprocentní a nebude to stejné, jako kdybys to dělal/a ty, ale jinak se to nenaučí. A nesnáze překonají lépe ve chvíli, kdy mají zásoby nadšení a dost energie, než tehdy, kdy to budou dělat jen z povinnosti.

Společné vedení oddílu není vždycky jednoduché. Každý by to chtěl dělat trochu jinak a hledání kompromisu stojí hodně úsilí. Právě takové hledání je ale klíčem ke zlepšování. Vždyť právě tím, že o oddíle, jeho silných i slabých stránkách, jeho tradicích nebo systému fungování diskutujeme, ho můžeme posunout. Ať se vám to nejen na začátku roku daří a využijete to, co jste si dovezli z léta!

Fotografie: archiv Oikos

Kateřina Zavřelová – Káťa Roverský kmen ročník 20 / č. 101 https://casopisy.skaut.cz/kmen/857