Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
sluzba-prirucka [2018/08/10 14:50]
Miroslav Martinek
sluzba-prirucka [2018/08/10 14:55]
Miroslav Martinek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== SLUŽBA, PŘÍRUČKA PRO ROVERSKOU ČINNOST ====== ====== SLUŽBA, PŘÍRUČKA PRO ROVERSKOU ČINNOST ======
-Ivan Makásek ​- MedvědHiawatha, Scoutarch ​Praha 1991+^ Název: ​                      | **Služba, příručka pro roverskou činnost** | 
 +^ Autor, vydavatelství,​ rok    | Ivan Makásek, ​Praha, Scoutarch1991 
 +^ Jazyk                        | český | 
 +^ odkaz na knihu               | {{ :​sluzba_-_prirucka_pro_roverskou_cinnost.pdf |}} | 
 +^ full text                    | [[Sluzba-prirucka|kniha ve fulltext]] | 
 +^ obálka ​                      | {{:​sluzba-obalka.jpg?​400|}} | 
 + 
 +Kompletní textaci toho díla můžete listovat v PDF vč. ilustrace.
  
 ===== PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ ===== ===== PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ =====
Řádek 670: Řádek 677:
 Poznámka: Zasvěcením míním prověřeni čekatele jak po stránce duševní tak i tělesné. Zkoušíme jeho zručnost, rychlost, sílu, vůli. Zasvěcujeme Jej do ideálů roveringu i do tajů vlastní činnosti. V té době se adept učí různým zvykům, obřadům. Se zasvěcením přímo souvisí i zkouška "​Bdění",​ o níž mluvíme jinde, stejně jako o "​Cestě Orlích per". Poznámka: Zasvěcením míním prověřeni čekatele jak po stránce duševní tak i tělesné. Zkoušíme jeho zručnost, rychlost, sílu, vůli. Zasvěcujeme Jej do ideálů roveringu i do tajů vlastní činnosti. V té době se adept učí různým zvykům, obřadům. Se zasvěcením přímo souvisí i zkouška "​Bdění",​ o níž mluvíme jinde, stejně jako o "​Cestě Orlích per".
  
 +===== SLOVO NAKONEC =====
 +
 +Chtěl bych nakonec dodat, že rovering je stále nová. a nepropracovaná myšlenka. Skýtá proto veliké pole působnosti. Aby se váš kmen udržel, chci vám dát ještě tyto rady:
 +
 +
 +  - Kmen musí mít možnost obnovy, podobně jako skautský oddíl.
 +  - Důležité je, aby kmen měl stálý program na několik měsíců dopředu, i když program musí být tvárný a snadno měnitelný.
 +  - Dbejte stále na dodržováni tradice i v maličkostech. Jakmile začnete z pohodlnosti odbourávat zvyk za zvykem, zákon za zákonem, pozbyde kmen onoho kouzla, které vlastně tradici tvoři.
 +  - Má-li mít vaše činnost stále švih, jezděte aspoň jednou za měsíc ven do širé přírody. Nehleďte na počasí, nehleďte na osobni pohodli!
 +
 +
 +A úplně nakonec jsem si nechal dopis, který mi pro můj roverský kmen Dakota napsal kdysi náš přítel Grizzly ze Šumavy:
 +
 +
 +//"​Drahý Ivane,
 +od našeho posledního setkáni uplynulo již dosti času, aby ve mně dozrály všechny ty zážitky, slova, gesta, myšlenky i tvary, které se ml vtiskly do duše ve vaší milé společnosti. A poněvadž nevím, zda se opět brzy setkáme, rozhodl jsem se pro tento způsob, abych si s vámi mohl pobesedovat.
 +
 +
 +Putuje-li "vlk samotář"​ dlouho sám jednotvárnou krajinou a zahlédne-li v dáli vystupovat kouř z ohniště, zalační po lidském slovu. Plaše se přiblíží a je-li pozván, přisedne a mlčí. Je to radostné mlčeni. Nezná ty cizince, ale z jejich jednoslabičných slov a jednoduchýoh vět pozná brzy každého jednotlivce,​ jako i oni poznají svého hosta z jeho mlčeni. Ústa mlčí, ale duše navzájem beseduji. Veliké věci se projednávají právě mlčením. Souhlas, nadšeni, vděčnost a radost se někdy boji slov jako nevítaných hostů. Ale pak se přece musí promluvit. Mluví se o ohništi a o palivu, o příbytku a o lovu, o věceoh celkem bezvýznamných. Ale slova se stávají symboly, jak už to někdy bývá mezi muži přírody.
 +
 +
 +Také já jsem s radosti přisedl k vašemu kruhu a zachycoval se zájmem všechny ty významy, nepronesené otázky, načrtnuté myšlenky, touhy a naděje, hnuti a záhady. Zkrátka všechny ty přiznaky toho, že jste se dostali na cestu, še jdete. Že jste si vybrali rovering, že jste se stali poutní- ky. Tím, že jste si vybrali rovering, přijali jste veliký dar. Neboť rovering je cesta. A smyslem našeho života je, aby člověk šel. Náš život je cesta. Cesta k cíli. Ne zastávka na tržišti. Všechny věci nám májí pomáhat v naši cestě. Proto jsou kolem nás věci rozmanité, abychom si mohli vybírat. A abyohom mohli pro věci dokonalejší a hodnotnější opouštět věci méně dokonalé a méně hodnotné.
 +
 +
 +Velice vznešené jsou všechny věci okolo nás. Jsou to jakoby ochotné ruce skautů, které tvoři řetěz při veliké polní hře, které se k nám natahuji, abychom se jich přidrželi,​ opět pustili a chytili se jiných a tak byli unášeni do-
 +předu. A proto je naše srdce nepokojné a přece radostné a zase zarmoucené,​ protože stále touží po dokonalejších a lepších věcech, o kterých ví, že jsou vpředu. Proto nás stále nutí, abychom se u dosažených věcí nezastavili,​ poněvadž náš život je cesta a my víme, že věci nejsou naším cílem, že jsou to jen naši dobři kamarádi, naši pomocníci. Tušíme, že život tak jak je, je pro nás veliký dar a má tak veliký smysl, že je nám stále více samozřejmé,​ že musíme mířit hodně vysoko, abychom zasáhli terč, který nám byl v takové výši zavěšen.
 +
 +
 +Setkáváme se na své cestě s různými překážkami,​ s různými potížemi, stáváme se třebas na dlouhou dobu tuláky, to znamená lidmi, kteří pocítivše únavu pouti posedávají u cesty, scházejí na široké pohodlné silnice, nebo zase bloudi po stezkách a doubravách,​ mazlí se s věcmi a dlouho u nich prodlévají ztrácejíce čas, ale neztrácejí přece onon nepokoj cíle, onu touhu po něčem lepším, po něčem jistém a určitém, co jedině může naplnit nekonečné touhy jejich stále více neohraničitelného srdce. A to je znovu přivede do správného směru. Myslím si, že lidské srdce, má-li dobrou vůli a tou- ží-li po čistotě, najde vždycky v pravý čas správnou orientaci k cíli. Nejhorší věci, která může postihnout člověka, je lenost duše. Tehdy zůstane člověk uprostřed cesty, začne se zařizovat, pojišťovat - a neodejde.
 +
 +
 +Také já, Ivane, jsem poutník. A jsem rád, že se má stezka zkřížila se stezkou Dakoty. Také já jsem kdysi dávno zachytil voláni dálek a dal jsem se na cestu. A prožíval jsem dobrodružství a stále prožívám. Také já cítím stále větší nutnost proklestit si "cestu na severozápad"​. Věř mi, Ivane, mně strašně záleží na životě. Už je mi dávno jasné, že jsem přijal život do svých rukou, jako Michelangelo přijal kus mramoru. Také on trpěl, když tesal Davida. Ale měl také radost, protože věděl, že dělá něco, co má smysl, co dokonči a co bude krásné.
 +
 +
 +Jsem rád, že jsem se s vámi setkal jako s lidmi, se kterými si mohu vyměnit své zážitky, poněvadž tuším, že jdete stejným směrem. Přeji vám, abyste se nezastavili na kraji širých pláni, které se před vámi rozevírají. Přeji vám, aby se vám noci zdály příliš dlouhé, abyste nemohli ani dospat v touze po novém dni, po novém ránu, abyste ho naplnili dobrými činy až do poslední vteřiny. Do takové situace se totiž dostane každý, jakmile začne chápat a poznávat, že život má smysl, že život stoji zato, aby se žil, že řád má smysl, právě tak jako láska a kázeň, oběť a služba, bolest a utrpení a všechny ty obrovské hodnoty, které vyplývají ze života. Ale nade všechno vám přeji, abyste nezapomněli nikdy na osmý bod skautského zákona, který Angličané překládají větou: Skaut si hvízdá v každé nesnázi.
 +Těším se na setkáni s vámi.
 +Jarda Saller - Grizzly"//​