Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
roversky_pruvodce [2016/04/20 19:50]
sid vytvořeno
roversky_pruvodce [2018/03/09 12:46]
Miroslav Martinek
Řádek 1: Řádek 1:
-Definice ​roverského průvodce:+====== Zvažování definice ​roverského průvodce ​====== 
   * libovolného věku, člověk znalý myšlenek roveringu   * libovolného věku, člověk znalý myšlenek roveringu
   * nemá žádnou databázi (tu mají zpravodajové)   * nemá žádnou databázi (tu mají zpravodajové)