Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
roversky_program [2018/03/09 12:49]
Miroslav Martinek
roversky_program [2018/03/09 12:49]
Miroslav Martinek [Nástroje Roverského programu]
Řádek 24: Řádek 24:
   * časopis Kmen   * časopis Kmen
   * Zahraniční aktivity   * Zahraniční aktivity
-  * RoverNet+  * [[http://​www.rovernet.cz|RoverNet]]
   * Závody a soutěže   * Závody a soutěže
   * Roverský průvodce / [[roversky_zpravodaj|Roverský zpravodaj]]   * Roverský průvodce / [[roversky_zpravodaj|Roverský zpravodaj]]
   * [[http://​odborky.skauting.cz|Odborky]]   * [[http://​odborky.skauting.cz|Odborky]]