Roverská wiki

Regionální roverská setkání

O regionálních roverských setkání povídali na Roverské poradě 2018: Jan Bláha - Bill (RoverRing, Plzeň), Marie Juchelková - Uhlík (BoTea)