Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rec_duchovniho_zivota [2018/02/27 07:22]
Ivana Kučerová vytvořeno
rec_duchovniho_zivota [2018/02/27 08:27] (aktuální)
Ivana Kučerová [Oheň]
Řádek 29: Řádek 29:
 == Otázky a náměty: == == Otázky a náměty: ==
  
-• Jaké rituály jsou charakteristické pro váš oddíl a jak vznikly? K jakým duchovním skutečnostem poukazují. Máte některý z nich zvlášť rádi? Proč? V něčem vás intenzivně ovlivnil? +  *  ​Jaké rituály jsou charakteristické pro váš oddíl a jak vznikly? K jakým duchovním skutečnostem poukazují. Máte některý z nich zvlášť rádi? Proč? V něčem vás intenzivně ovlivnil? 
-• Uspořádejte rozpravu o rituálech ve vašem oddílu či středisku, o tom, jak naplňují svou úlohu, jak funguje u vás tradice, čím je nosná a čím ne. +  ​* ​Uspořádejte rozpravu o rituálech ve vašem oddílu či středisku, o tom, jak naplňují svou úlohu, jak funguje u vás tradice, čím je nosná a čím ne. 
-• Uspořádejte výstavu z obrazů symbolů charakterizujících některé skutečnosti duchovního života (Naději, lásku, víru, pokoru, oběť, přátelství,​ pravdu atd.) +  ​* ​Uspořádejte výstavu z obrazů symbolů charakterizujících některé skutečnosti duchovního života (Naději, lásku, víru, pokoru, oběť, přátelství,​ pravdu atd.) 
-• Zkuste reflektovat rituály, které používáte ve svém vlastním životě – jak vznikly a jakou mají dnes pro vás funkci.+  ​* ​Zkuste reflektovat rituály, které používáte ve svém vlastním životě – jak vznikly a jakou mají dnes pro vás funkci.