Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pristi_hru_udelam_lepsi_diky_hodnoceni_te_dnesni [2016/08/10 19:50]
ifanka
pristi_hru_udelam_lepsi_diky_hodnoceni_te_dnesni [2016/08/10 19:51]
ifanka
Řádek 57: Řádek 57:
 | 1 2 3|**Terč** - Nakreslíme terč a rozdělíme ho na několik výsečí. Ke každé výseči napíšeme jednu hru (nebo jeden aspekt hry). Skauti do terče ke každé výseči přidají tečku. Čím blíže ke středu, tím více se jim hra líbila.| | 1 2 3|**Terč** - Nakreslíme terč a rozdělíme ho na několik výsečí. Ke každé výseči napíšeme jednu hru (nebo jeden aspekt hry). Skauti do terče ke každé výseči přidají tečku. Čím blíže ke středu, tím více se jim hra líbila.|
 | 2 3 |**Škála** - Nakreslíme úsečku a na každý její konec napíšeme dva opozitní pojmy vztahující se k hodnocení hry (například zábavná – nudná, náročná – jednoduchá apod.). Skauti udělají na vzniklou škálu tečku podle toho, jak hru hodnotí.| | 2 3 |**Škála** - Nakreslíme úsečku a na každý její konec napíšeme dva opozitní pojmy vztahující se k hodnocení hry (například zábavná – nudná, náročná – jednoduchá apod.). Skauti udělají na vzniklou škálu tečku podle toho, jak hru hodnotí.|
-|**Vysvětlivky**|** 1 = vhodné pro vlčata a světlušky,​ 2 = vhodné pro skautky a skauty, 3 = vhodné pro rangers a rovery** |+|**Vysvětlivky**|** 1 = vhodné pro světlušky ​a vlčata, 2 = vhodné pro skautky a skauty, 3 = vhodné pro rangers a rovery** |