Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pristi_hru_udelam_lepsi_diky_hodnoceni_te_dnesni [2016/08/10 19:47]
ifanka
pristi_hru_udelam_lepsi_diky_hodnoceni_te_dnesni [2016/08/10 19:51]
ifanka
Řádek 46: Řádek 46:
 ^ Pro koho je aktivita vhodná ^ Techniky k hodnocení aktivit a akcí ^ ^ Pro koho je aktivita vhodná ^ Techniky k hodnocení aktivit a akcí ^
 | 1 |**Smajlíci** - Na velkou tabuli napíšeme nebo nakreslíme jednotlivé aktivity či různé dimenze jedné aktivity, které chceme hodnotit (například zábava, poučení, legenda atp.). Skautům dáme obrázky různých obličejů (zamračený,​ usměvavý, šťastný). Budou je pak lepit ke hrám / jednotlivým dimenzím podle toho, jak se jim líbily.| ​ | 1 |**Smajlíci** - Na velkou tabuli napíšeme nebo nakreslíme jednotlivé aktivity či různé dimenze jedné aktivity, které chceme hodnotit (například zábava, poučení, legenda atp.). Skautům dáme obrázky různých obličejů (zamračený,​ usměvavý, šťastný). Budou je pak lepit ke hrám / jednotlivým dimenzím podle toho, jak se jim líbily.| ​
-| 1 2 3 |**Ano vs. Ne** - Připravíme si několik zjišťovacích otázek (tedy těch, na které lze odpovídat pouze ano, nebo ne) k proběhlé aktivitě. Ty postupně skautům pokládáme. Na velký papír můžeme zapisovat „skóre“ a poté vyhodnotit, jestli vyhrálo „ano“, nebo „ne“.+| 1 2 3 |**Ano vs. Ne** - Připravíme si několik zjišťovacích otázek (tedy těch, na které lze odpovídat pouze ano, nebo ne) k proběhlé aktivitě. Ty postupně skautům pokládáme. Na velký papír můžeme zapisovat „skóre“ a poté vyhodnotit, jestli vyhrálo „ano“, nebo „ne“.|
 | 1 2 3 |**Vztyčování ruky** - Skauti vytvoří kruh, a aby se vzájemně neovlivňovali,​ zavřou oči. Vedoucí postupně vyjmenovává jednotlivé hry a skauti zvedají ruku podle toho, jak se jim hra líbila. Čím výše ruka je, tím úspěšnější byla. (Můžeme se ptát i na jednotlivé aspekty jedné hry.)| | 1 2 3 |**Vztyčování ruky** - Skauti vytvoří kruh, a aby se vzájemně neovlivňovali,​ zavřou oči. Vedoucí postupně vyjmenovává jednotlivé hry a skauti zvedají ruku podle toho, jak se jim hra líbila. Čím výše ruka je, tím úspěšnější byla. (Můžeme se ptát i na jednotlivé aspekty jedné hry.)|
 | 1 2 |**Krokování** - Skauti se postaví do řady a zavřou oči. Vedoucí hlásí hodnocené aktivity a skauti po každé udělají krok. Čím delší je, tím více hra bavila. A pokud byla nejlepší, můžou i skočit.| | 1 2 |**Krokování** - Skauti se postaví do řady a zavřou oči. Vedoucí hlásí hodnocené aktivity a skauti po každé udělají krok. Čím delší je, tím více hra bavila. A pokud byla nejlepší, můžou i skočit.|
Řádek 57: Řádek 57:
 | 1 2 3|**Terč** - Nakreslíme terč a rozdělíme ho na několik výsečí. Ke každé výseči napíšeme jednu hru (nebo jeden aspekt hry). Skauti do terče ke každé výseči přidají tečku. Čím blíže ke středu, tím více se jim hra líbila.| | 1 2 3|**Terč** - Nakreslíme terč a rozdělíme ho na několik výsečí. Ke každé výseči napíšeme jednu hru (nebo jeden aspekt hry). Skauti do terče ke každé výseči přidají tečku. Čím blíže ke středu, tím více se jim hra líbila.|
 | 2 3 |**Škála** - Nakreslíme úsečku a na každý její konec napíšeme dva opozitní pojmy vztahující se k hodnocení hry (například zábavná – nudná, náročná – jednoduchá apod.). Skauti udělají na vzniklou škálu tečku podle toho, jak hru hodnotí.| | 2 3 |**Škála** - Nakreslíme úsečku a na každý její konec napíšeme dva opozitní pojmy vztahující se k hodnocení hry (například zábavná – nudná, náročná – jednoduchá apod.). Skauti udělají na vzniklou škálu tečku podle toho, jak hru hodnotí.|
 +|**Vysvětlivky**|** 1 = vhodné pro světlušky a vlčata, 2 = vhodné pro skautky a skauty, 3 = vhodné pro rangers a rovery** |
 +
 +
 + --- //​[[|Závodná Hana]] Kmen č.87 [[http://​casopisy.skaut.cz/​kmen/​670]] //