Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
prezentace [2019/02/22 11:44]
Miroslav Martinek
prezentace [2019/10/30 08:54] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 3: Řádek 3:
  
 ^[[Roverské hodnoty v průběhu času]] | Roman Šantora - Bobo | Mixem 2015| ^[[Roverské hodnoty v průběhu času]] | Roman Šantora - Bobo | Mixem 2015|
 +^[[Mirko Vosátka legacy]] |Mirko Vosátka - Grizzly|*1911 +2004|
 ^[[Regionální rovering v Olomouci]] | Libor a Šíp | Obrok 2015| ^[[Regionální rovering v Olomouci]] | Libor a Šíp | Obrok 2015|
 ^[[Historie Roveringu přednáška]] | Roman Šantora Bobo | Obrok 2015| ^[[Historie Roveringu přednáška]] | Roman Šantora Bobo | Obrok 2015|
Řádek 12: Řádek 13:
 ^[[Kde vzít na internetu informace o roveringu]] |Sid - Miroslav Martinek|Roverská porada 2018| ^[[Kde vzít na internetu informace o roveringu]] |Sid - Miroslav Martinek|Roverská porada 2018|
 ^[[Roverská wiki - základy práce]] |Jiří Dorazil - Alex|Roverská porada 2018| ^[[Roverská wiki - základy práce]] |Jiří Dorazil - Alex|Roverská porada 2018|
-^[[Mirko Vosátka legacy]] |Mirko Vosátka ​Grizzly|*1911 +2004|+^[[Rovering pro střediskové minimum]] |Jiří Dorazil ​Alex, Miroslav Martinek - Sid|VHOD - kurz střediskového minima 2019|