Roverská wiki

Podporujeme stezku v programu oddílu

IndexČlánky → Podporujeme stezku v programu oddílu

Co se stezkou?!“ Jednou z možností, jak stezku v oddíle skutečně využít, je propojit stezkové aktivity s programem schůzek a výprav (na konci naleznete konkrétní příklady aktivit!!!).

Jmenuji se Magda. Je mi sedmnáct a druhý rok pomáhám v malém městě s vedením oddílu. Náš oddíl navštěvuje 30 dětí a ve vedení je nás málo – vůdkyně Lenka, její zástupkyně Anička, já jako programová vedoucí, Terka a Vojta, začínající roveři pro všechno. V oddíle to nikdy nešlo moc lehce, zvlášť co se týká stezek. Začátky nebyly nejšťastnější…

Byl pozdní srpnový večer a já jsem se vracela z náročné rady. Jedním z témat byly stezky. V oddíle se s nimi moc nepracovalo, děti si je neplnily a ani je to nebavilo. Když jsme se stezkami začínali, byly ale nadšené a my plni motivace. Nějak to ztroskotalo a to jsme nechtěli.

Nikdo neměl času nazbyt, polovina vedení studovala mimo město a stěží jsme se sešli i na oddílovou radu. Chtěli jsme ale, aby stezka fungovala, věřili jsme jí a viděli v ní příležitost, jak vytvářet smysluplný program a zajistit, abychom v něm nezapomínali na něco podstatného. Jak ale v naší situaci zvládnout stezku, aby pro nás byla přínosem? Bude to náročné, shodli jsme se a znovu nabírali sílu se do stezek pustit.

Nejdřív jsme se pokoušeli najít důvod, proč se nám nepodařilo stezky zavést. Začátek byl skvělý, na úvod proběhla velká hra, při které děti získaly stezky. Následovalo vysvětlení pravidel spojené s nadšením pro závěrečné výzvy. Během roku ale aktivita postupně upadala, jak z naší strany, tak ze strany dětí. Ztráceli jsme motivaci a stezku se nám nepodařilo vhodně zařadit do programu, a tak získala pozici čehosi vedlejšího. Nováčka si jen s velkými obtížemi všichni do Vánoc dokončili, celý stupeň si však nesplnil nikdo. Anička přišla s nápadem, ať tedy stezku co nejvíce přizpůsobíme našemu oddílu, propojíme ji s programem a zařadíme ji do herních prvků. „Četl někdo metodiku ke stezce?“ ptala se Lenka. Všichni jsme mlčeli. „Bylo by potřeba, abychom se na ni podívali,“ řekla Lenka. Souhlasili jsme, že si ji přečteme do příští rady.

Po čtrnácti dnech jsme se znovu sešli v klubovně. Byla jsem zvědavá, s jakými nápady ostatní přijdou. Shrnuli jsme dobré tipy z metodiky a poté jsme začali řešit, jak konkrétní aktivity propojit s programem. „Co takhle přiřadit jednotlivé aktivity k naplánovaným akcím – schůzkám i výpravám?“ navrhla Anička. „A podle jakého klíče?“ ptala se Lenka. Protože každý měsíc máme zhruba stejný počet akcí, navrhli jsme, že za každé tři měsíce si děti splní dvě z šesti oblastí, do kterých je stezka rozdělená.

Pak Terku ale napadlo, že tím omezíme zopakování znalostí. Děti se naučí něco třeba ze zdravovědy, co se pak považuje za zvládnuté. Na táboře se ale při stejném programu zjistí, že je to velký omyl a že je potřeba čerstvě získané vědomosti opakovat. Navrhla jsem tedy projít všechny aktivity a ty zásadní zopakovat vícekrát během roku. Stezku by tedy děti neplnily po oblastech, ale podle aktivit, čímž docílíme i větší pestrosti programu. Záhy jsme také zjistili, že některé aktivity jsou dlouhodobé, bude je potřeba začít na jedné akci a zkontrolovat na jiné, a také že některé aktivity nejdou během akcí plnit, ale děti si je musí udělat doma. Byli jsme již dost unavení, naštěstí zbývalo jen rozdat úkoly. /+obrázek notes/

Následující dva týdny jsme strávili s tabulkou aktivit. Nejprve jsme prošli všechny aktivity a důležité – opakovací jsme označili červeně, dlouhodobé modře a samostatné zeleně. /+obrázek tabulka/ Rozdělování aktivit k akcím nám dalo zabrat. Protože schůzky ani výpravy nejsou nafukovací, snažili jsme se k sobě pospojovat úkoly podobného zaměření z různých stupňů stezky. Nad skautskou jsme strávili několik zprvu zoufalých večerů. Nakonec se nám osvědčilo si celou tabulku aktivit vytisknout, rozstříhat a první verzi ročního plánu poskládat v klubovně na koberci. Zářijové a červnové schůzky jsme nechali bez stezkových úkolů, protože i tak je v těchto měsících dost jiné práce. Do další rady byly plány hotové. /+obrázek plán/ Společně jsme vše ještě jednou prošli a snažili se najít slabá místa. Předsevzali jsme si, že Lenka bude mít na starost zaznamenávat nedostatky v našem plánu, abychom příští rok během plánování na nic nezapomněli.

Po roce fungování stezek mám z naší práce ohromnou radost. Zavedení se nám, až na pár maličkostí, povedlo a tento rok plánujeme ve stezkách pokračovat. Je skvělé vidět takové výsledky své práce. To je i přes tu dřinu ta největší odměna.

Jak spojit stezku s programem?

 • stáhněte si nebo vytvořte tabulku obsahující všechny aktivity ze stezky
 • označte si speciální aktivity (opakovací, dlouhodobé, samostatné apod.)
 • přiřaďte aktivity k akcím
 • vymyslete program, při kterém si skauti splní aktivitu
 • pravidelně oznamujte a zapisujte splnění určité aktivity

ŽÁRSKÁ Magdaléna, Mariana ERMLOVÁ, Ondřej KUPKA, Petr KLÁPŠTĚ, Jiří ZAJÍC, Roman ŠANTORA a Kristýna FINKEOVÁ. /kurzíva/Jak pracovat se stezkou/_kurzíva/. Praha: TDC, 2008.

Ke každé oblasti byla vydána metodika (dostupná i v PDF), která obsahuje také nápady na konkrétní programy.

Než začnete vytvářet plány, předem si určete, kdo má u vás v oddíle zodpovědnost za plnění stezky. Je to oddílový vůdce, oddíloví rádcové, rádcové družin nebo jednotliví členové? Poraďte se o tom na oddílové radě. Různé modely najdete v říjnovém čísle časopisu Skauting (číslo xy, ročník xy).

 • Zformátovat tabulku aktivit – Vojta
 • Označení samostatných a dlouhodobých úkolů – Anička
 • Vybrání důležitých úkolů pro opakování – Lenka
 • Rozdělit aktivit k akcím – Magda + Terka + Lenka
 • Vymyslet motivační hru a zapojit stezku do celoroční legendové hry – Magda + Terka
 • Doobjednat stezky s nášivkami – Vojta
Stupeň Oblast Bod stezky Aktivita (skautská)
2 Co umím a znám Buď připraven Znám a předvedu zásady život zachraňujících úkonů: masáž srdce, umělé dýchání, zastavení krvácení. Aktivně se zúčastním nácviku první pomoci obsahujícího přivolání pomoci, postup podle instrukcí, život zachraňující úkony, přenos zraněného.
2 Co umím a znám Buď připraven V neznámém městě dorazím podle plánu do určeného bodu. Na simulovaných příkladech si vyzkouším jednání v krizových situacích: autonehoda, krádež, napadení.
2 Co umím a znám Buď připraven Dokážu se správně vybavit a obléci na zimní náročnou výpravu.
2 Co umím a znám Vyjadřování Zkusím vytvořit příspěvek do skautských médií (časopis, Teepek…).
2 Co umím a znám Vyjadřování Zjistím, v čem bych měl zlepšit svůj mluvený projev, a začnu na tom soustavně pracovat.
2 Co umím a znám Vyjadřování Napíšu nebo zprostředkuji družině svůj názor na přečtenou knihu, shlédnutý film, navštívené webové stránky apod.
2 Co umím a znám Vyjadřování Naučím družinu novou (i pro mne) deskovou hru – vysvětlím pravidla, zodpovím otázky.
2 Co umím a znám Vyjadřování Vystoupím s vlastním „číslem“ (přednes, hudba, zpěv, kouzla…) na nějaké veřejné akci (ne pouze pro oddíl).
Akce Aktivita (světluškovská) Stupeň Strana
dlouhodobé Vyberu si dva libovolné členy své rodiny, kteří chodí do práce, zjistím od nich, co dělají a jak tím pomáhají druhým. 1 41
U nás doma má každý na starost nějakou činnost. Přiřadím jednotlivé postavičky k činnostem, které běžně dělají. 2 30
Popovídám si s rodinou, jak se žilo v době, kdy jsem ještě nežila. 3 48
Družinovka 11.12. K obrázkům doplním nouzová telefonní čísla, kam zavolám, když potřebuji pomoc hasičů, policie, záchranné služby nebo všech z nich. 1 13
Seřadím jednotlivé kroky při telefonování do správného pořadí. 2 12
Koho se zeptám, když něco nevím? Kde to najdu? 2 50
Vím, co vše je potřeba nahlásit při volání na 112. 3 23
Výprava 15.-16.12. Napíšu dopis nebo pohled a odešlu jej na skutečnou adresu. 1 43
Společně se šestkou vyrobíme draka, krmítko, vymyslíme plakát, předmět do klubovny, secvičíme scénku. 2 29
Každý slaví narozeniny, zjistím, kdy se narodili. 3 48
Naučím šestku novou skládačku z papíru, nový uzel nebo něco podobného. 3 50

Nápady, jak podpořit stezku v oddíle

Pracovní listy

Jestliže chcete zachovat samostatnost a podpořit domácí aktivitu skautů, vytvořte na každý měsíc pracovní list. Obsahuje aktivity, na které mají skauti myslet, když zrovna nejsou na akci či družinovce. Je potřeba je vždy předem vysvětlit a na konci období (třeba po jednom měsíci) zhodnotit.

Cenovník

Za splněné aktivity je dobré skauty ohodnotit. Můžete k tomu vyrobit speciální cenovník. Připravte si dřevěnou desku s podélně zatlučenými hřebíky podle počtu dětí. Ke každému hřebíku napište jméno. Sežeňte ceny, obalte je látkou či papírem (aby nebylo poznat, co je uvnitř) a navažte na provázek, který uvážete na hřebík. Po splnění jedné oblasti či daného počtu aktivit si skaut odstřihne odspodu jednu cenu. Zároveň přitom vidí, jak je na tom s plněním stezky mezi ostatními.

Burza

Pokud chcete motivovat skauty k samostatnějšímu plnění stezky, uspořádejte burzu aktivit. Dopředu si připravte nabídku aktivit, ze které budou skauti vybírat. Na splnění aktivity si vsadí obnos podle svého uvážení (k sázkám můžete použít třeba oddílové žetony, kartičky, …). Vsazením a úspěšným splněním aktivity skaut získá dvojnásobnou hodnotu vsazeného obnosu. Pokud aktivitu nesplní, jeho sázka propadá. Je také potřeba stanovit hranici obnosu, který může skaut vsadit. Za získané body lze získat určité benefity, např. noc v teepee nebo akci za odměnu.

Propojení s legendou

Oficiální stezku doprovází fantasy legenda s nálepkami postav. Pokud chcete stezku propojit s oddílovou či družinovou legendou etapovky a použít jiné postavy, můžete vytvořit nálepky vlastní. V materiálech ke stažení na Křižovatce naleznete balíček šablon pro vytisknutí.

Patroni

Jestliže preferujete individuální přístup ke každému jednotlivci zvlášť a v oddíle je dostatek vedoucích, zaveďte patrony. Patron má na starosti vždy malou skupinku dětí, kterým se intenzivně věnuje a plní s nimi stezku. Díky tomu získá přehled o právě plněných aktivitách, o výsledcích a svoji skupinu také nejlépe zná, což může být výhoda pro aktivnější plnění stezky.

Docházka

Chcete-li mít snadnější přehled o plnění stezky nebo nechcete-li používat stezkové sešity, můžete stezku propojit s docházkou. Ten, kdo byl na akci přítomný, si splnil aktivity, které se na ní dělaly. Dejte si ale pozor, aby se stezka nestala pasivní záležitostí. Je dobré alespoň částečně zachovat dobrovolnost třeba ve formě plnění některých úkolů doma (viz pracovní listy).

Pomocníci

Pracujete-li se skauty různých věkových kategorií v jedné družině a nechcete-li složitě vytvářet program pro každou věkovou kategorii zvlášť, tak si předem projděte různé stupně stezky a dejte dohromady podobné aktivity. Ty poté přiřaďte k jedné akci. Můžete využít starší členy jako své pomocníky, upevní si tím své znalosti a procvičí se v komunikaci.

Tematické schůzky

Úkoly ze stezky můžete přiřadit ke schůzkám tak, aby vytvářely tematické bloky. Skauti pak zažijí schůzku jako městskou (na které budou plnit úkoly o oblíbených, zajímavých a památných místech v okolí), květinovou, divadelní, občanskou, hvězdářskou či šifrovací.

Šedé stupně

Aby se nestalo to, že skaut uvízne na prvním stupni stezky, i když mu bude třeba už čtrnáct (a tak nebude úroveň úkolů odpovídat jeho věku), domluvte se na časovém limitu jeden rok pro jeden stupeň stezky. Ten, komu se za rok nepodaří splnit určitý stupeň stezky, dostane místo barevné nášivky šedou a další rok se pustí do stupně vyššího. Nezapomeňte ale skauty k plnění stezky (zvláště samostatných úkolů) v průběhu roku motivovat!

Babejová Martina (Marťa) 1:00 31.12.2015