Roverská wiki

Jak být roverským zpravodajem

Přednášku na téma: Jak být roverský zpravodaj přednesl Ondřej Beněk - Ent na Roverské poradě 2018 Entova prezentace, kterou použil ve videu je zde rs_porada_olomouc_2_18.pdf