Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
historie_roveringu [2018/10/17 10:28]
Dominik Bláha
historie_roveringu [2019/11/28 09:00] (aktuální)
Miroslav Martinek [Původ slova Rangers ve smyslu roverkého věku pro dívky]
Řádek 120: Řádek 120:
  
 Knihy uvedené v tomto článku a další k roverské tématice najdete i na stránce [[literatura|LITERATURA]] Knihy uvedené v tomto článku a další k roverské tématice najdete i na stránce [[literatura|LITERATURA]]
 +
 +
 +===== Původ slova Rangers ve smyslu roverského věku pro dívky =====
 +
 +Název rangers pochází z roku 1920, kdy jej Olave Baden-Powell navrhla jako označení pro (již 2 roky existující) kategorii starších skautek. Svůj výběr tehdy lady Olave zdůvodnila kombinací významů, které toto označení nese v angličtině:​
 +
 +  * sloveso to range (uspořádat do správného pořadí, ale i volně se toulat, cestovat – a to nejen fyzicky, ale i v myšlenkách) odkazuje na to, že starší skautky mohou ve věku rangers objevovat území/​témata,​ která jako skautky nestihly dostatečně prozkoumat
 +
 +  * podstatného jména range (vzdálenost na kterou vidíme, slyšíme, dosáhneme) ukazuje na to, že od rangers, jako od starších členek komunity se očekává, že hledí dále pro příležitosti,​ jak konat dobro a sloužit společnosti
 +
 +  * podstatné jméno ranger (někdo, kdo hlídá velkou plochu země nebo lesa) je příhodné pro starší skautku, která má nadhled a také smysl pro zodpovědnou péči
 +
 +  * sloveso to range taktéž znamená „plout společně stejným směrem“, což příhodně vystihuje rangers jako dívčí ekvivalent chlapecké roverské kategorie
 +
 +
 +[[https://​guidehistory.wordpress.com/​2016/​01/​18/​why-rangers/​|The Story of the Girl Guides by Rose Kerr, 1932, pp 151-152]] přeložil Jakub Tesař - Tesák
 +
 + --- //​[[sid@skaut.cz|Miroslav Martinek]] 2019/11/28 08:43//
 +