Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie_roveringu [2017/07/04 10:40]
Miroslav Martinek [Závěr]
historie_roveringu [2018/10/17 10:28] (aktuální)
Dominik Bláha
Řádek 58: Řádek 58:
 ===== Investitura a vigilie ===== ===== Investitura a vigilie =====
  
-Kdo se chtěl stát roverem, musel vykonat vigilii, během které si ujasnil cíl svého „hledání“ a samotný obřad pasování – investituru. Každý nově začínající rover měl titul „squire“ – „panoš“ a měl svého rytíře, který se o něj staral, tento termín byl přijat v roce listopadu 1930. Rover – panoš byl jakýsi rytíř v tréninku a byl pod dohledem rytíře, rovera – mentora, který byl jeho rádce, dokud panoš nesplnil dané požadavky nemohl se stát samostatným rytířem, zde se B. P. inspiroval rytíři kulatého stolu a převzal od nich i rituály. Než mohl „rover – panoš“ přistoupit k investituře,​ musel splnit tyto požadavky:+Kdo se chtěl stát roverem, musel vykonat vigilii, během které si ujasnil cíl svého „hledání“ a samotný obřad pasování – investituru. Každý nově začínající rover měl titul „squire“ – „panoš“ a měl svého rytíře, který se o něj staral, tento termín byl přijat v listopadu 1930. Rover – panoš byl jakýsi rytíř v tréninku a byl pod dohledem rytíře, rovera – mentora, který byl jeho rádce, dokud panoš nesplnil dané požadavky nemohl se stát samostatným rytířem, zde se B. P. inspiroval rytíři kulatého stolu a převzal od nich i rituály. Než mohl „rover – panoš“ přistoupit k investituře,​ musel splnit tyto požadavky:
 „Má přečtené a nastudované knihy Skauting pro chlapce a Na pouti za úspěchem. „Má přečtené a nastudované knihy Skauting pro chlapce a Na pouti za úspěchem.
 Studoval a porozuměl slibu a zákonu. Studoval a porozuměl slibu a zákonu.